АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ

art_idea

FC

projectmakedonia

Предишен сайт
Banner
Сигнали и жалби
Посетители
We have 28 guests online
Banner
Banner
Banner

Община Пазарджик с нов сайт на адрес www.pazardzhik.bg
Начална страница

saniranepzНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ИНФОРМАЦИЯ / РЕГИСТЪР

PostHeaderIcon Пазарджик за вас

pz_za_vas

PostHeaderIcon Актуално

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик
There are no translations available.

 
Заповеди относно забрана пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост
There are no translations available.

 
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ ПРОФЕСОР ИВАН СПАСОВ ПАЗАРДЖИК 2017
There are no translations available.

 
ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
There are no translations available.

 
Покана за участие в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2017 година.
There are no translations available.

 

PostHeaderIcon Новини

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик
 
Заповеди относно забрана пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост
 
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ ПРОФЕСОР ИВАН СПАСОВ ПАЗАРДЖИК 2017
 
ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 
Покана за участие в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2017 година.
 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 13 декември 2016 г.
 
Съобщение относно прекратяване обществена поръчка с предмет: Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за нуждите на Община Пазарджик.
 
Съобщение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
 
КОЛЕДЕН ПАЗАРДЖИК
 
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В СЕКТОР „КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

wifipzmappz1telephone654razpisanie

1_kulturen_afish_linkPostHeaderIcon Предстоящо

Проект за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“
There are no translations available.

 
Покана за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“
There are no translations available.

 
14.01.2015 г. /сряда/
There are no translations available.

 
13.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

 
06.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

 

PostHeaderIcon Община Пазарджик

There are no translations available.

Приемни дни

Достъп до обществена информация

Закон за управление на етажната собственост

 

PostHeaderIcon Финансиране от ЕС

Banner
Banner

baner_prof_kompetentnoist_administracia

paln2020

Разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014-2020 година


pz_razvitie_1copy

Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

fiesta_baner