projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ


         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

Заповед № 108 / 18.07.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-22,15-База за съхранение на зърно /п.и.с идент.55155.54.33/ и УПИ II-5- Безвредна промишленост,търговия и услуги /п.и.с идент.55155.54.5/ в местност “Татар Мезар” в землището на гр. Пазарджик.

Заповед № 109 / 18.07.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-1422 и УПИ XII-1423 от Парцеларен план на Стопански двор, местност “Градището” в землището на с.Мало Конаре.

Заповед № 110 / 23.07.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XIX-услуги /п.и. с идентификатор 55155.505.779/ в кв.83А, по плана на гр.Пазарджик

       Заповед № 111 / 23.07.2013 г. за изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ XX-Търговия и услуги /п.и. с идентификатор 55155.508.162/ и УПИ XXI-Търговия и услуги / п.и. с идентификатор 55155.508.161/ в кв.1, по плана на гр.Пазарджик.

Заповед № 112 / 24.07.2013 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 5515033077 и п.и. 5515033077 в местност “Браждовица”, землището на с.Ивайло.