projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения” с местонахождение: ПИ №165009, м. „Курджа дере”, в землището на с.Сбор; ПИ №04107, м.”Димов Кладенец” и ПИ №032088, м.”Гърбеша”, в землището на с. Пищигово, община Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения” с местонахождение: ПИ №165009, м. „Курджа дере”, в землището на с.Сбор; ПИ №04107, м.”Димов Кладенец” и ПИ №032088, м.”Гърбеша”, в землището на с. Пищигово, община Пазарджик.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

          На основание чл.6, ал.9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

           Община Пазарджик, Ви уведомява за : Инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения”        

Местонахождение: ПИ №165009, м. „Курджа дере”, в землището на с.Сбор; ПИ №04107, м.”Димов Кладенец” и ПИ №032088, м.”Гърбеша”, в землището на с. Пищигово, община Пазарджик.        

Възложител: ЗП Любомир Йорданов Павлов, адрес ул.”Стоян Василев” №6, ет.7, ап.89, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

         ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 07.08.2013г-21.08.2013 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .

 За контакти : дирекция „ТСУ” - Екология ,Стая 709, Тел. 402-230