projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за „Рибовъдно стопанство „ЕЙПЪЛ”ЕООД”. Местонахождение: ПИ с №000207 и №000209, в землището на с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за „Рибовъдно стопанство „ЕЙПЪЛ”ЕООД”. Местонахождение: ПИ с №000207 и №000209, в землището на с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

         На основание чл.6, ал.9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

           Община Пазарджик, Ви уведомява за : Инвестиционно предложение за „Рибовъдно стопанство „ЕЙПЪЛ”ЕООД”.        

Местонахождение: ПИ с №000207 и №000209, в землището на с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик.    

Възложител: „ЕЙПЪЛ”ЕООД, адрес ул.”Константин Величков” №6, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

         ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 21.08.2013г-03.09.2013 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .

 За контакти : дирекция „ТСУ” - Екология ,Стая 709, Тел. 402-230