projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

PostHeaderIconСъобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

saob_220813_1

saob_220813_2