projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 16.09.2013 г. /понеделник/

PostHeaderIcon16.09.2013 г. /понеделник/

16.09.2013 г. /понеделник/
СОУ “Д-р Петър Берон”
09.00 часа

Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще присъства на тържеството по повод Първия учебен ден в СОУ “Д-р Петър Берон”.

 

 

ОТКРИВАНЕ УЧЕБНА 2013/2014 Г.

УЧИЛИЩЕ

НАЧАЛЕН ЧАС НА ТЪРЖЕСТВОТО

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

1.

НУ ”Отец Паисий”

9.00 ч.

2.

НУ “Васил Друмев”

9.30 ч.

 

3.

НУ “Васил Левски”

9.00 ч.

 

4.

НУ “Никола Фурнаджиев”

9.00 ч.

ДИМИТРИЯ ЦЕРОВА

5.

НУ “Георги Раковски”

9.00 ч.

 

6.

ОУ“Св Климент Охридски”

9.00 ч.

 

7.

ОУ “Стефан Захариев”

10.00 ч.

 

8.

ОУ “Проф. Иван Батаклиев”

9.00 ч..

 

9.

ОУ “Христо Смирненски”

9.00 ч.

 

10.

Прогимназия “Св. Св. Кирил и Методий”

9.00 ч.

 

11.

ОУ “Любен Каравелов”

9.30 ч.

ГЕОРГИ СПАСОВ

12.

ОУ “Христо Ботев”

9,00 ч.

 

13.

СОУ “Г. Бенковски”

9.00 ч..

РУМЕН КОЖУХАРОВ

14.

СОУ “Георги Брегов”

9.00 ч..

СЛАВКА СТОЙЧЕВА

15.

СОУ “Димитър Гачев”

9.00 ч.

 

16.

СОУ “Д-р Петър Берон”

9.00 ч.

ТОДОР ПОПОВ

17.

Гимназия “Иван Аксаков”

9.00 ч.

 

18.

ЕГ “Бертолт Брехт”

9.00 ч..

 

19.

МГ “Константин Величков”

11.00 ч.

ПЕТЪР ПЕТРОВ

20.

ОУ “Св. Кл. Охридски”

с. Алеко Константиново”

9.00 ч.

 

21.

ОУ “Христо Ботев”

с. Братаница

9.00 ч.

 

22.

ОУ “Васил Левски”

с. Величково

9.30 ч.

 

23.

ОУ “Отец Паисий”

с. Гелеменово

9.30 ч.

 

24.

ОУ “Христо Ботев”

с. Главиница

9.00 ч.

 

25.

ОУ “Отец Паисий”

с. Говедаре

9.30 ч.

 

26.

ОУ “Васил Левски”

с. Звъничево

9.00 ч.

 

27.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Ивайло

9.00 ч.

28.

СОУ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Мало Конаре

9.00 ч.

ГЕОРГИ ГАЙДАРОВ

29.

ОУ “Св. Климент Охрдски”

с. Мокрище

9.00 ч.

 

30.

ОУ “Отец Паисий”

с. Огняново

9.00 ч..

 

31.

ОУ “Константин Величков”

с. Паталеница

9,00 ч.

 

32.

ОУ “Кочо Честименски”

с. Пищигово

9.30 ч.

 

33.

ОУ “Христо Ботев”

с. Сарая

9.00 ч.

 

34.

ОУ “Васил Априлов”

с. Синитево

9.00 ч..

 

35.

ОУ “Георги Бенковски”

с. Хаджиево

9,00 ч.

 

36.

НУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Черногорово

9.00 ч..

 

37.

Прогимназия “Асен Златаров”

с. Черногорово

9,00 ч.

 

38.

ОУ “Христо Ботев”

с. Юнаците

9,00 ч.