projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „АРГУС - С” ООД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки-носачки

PostHeaderIconСъобщение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „АРГУС - С” ООД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки-носачки

There are no translations available.

Съобщение

На основание чл. 122 а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „АРГУС - С” ООД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки-носачки, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 от ЗООС – “Инсталации за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места за птици”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 18.09.2013г. до 18.10.2013г. в:

1. Сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, стая 709, от 08:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.

2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Ирина Станева – главен експерт, Дирекция ‘ТСУ” в Община Пазарджик, тел.: (034) 402 230