PostHeaderIconКметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов издаде заповед за почистване

Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов

издаде заповед за почистване

 

Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов издаде заповед до ръководителите на търговски дружества, обществени организации и учреждения, собствениците и ползвателите на имоти, собствениците и обитателите на жилища и етажните собственици, да организират почистването и осигурят поддържането на чистотата във вътрешно-кварталните пространства, в дворовете и на прилежащите територии към притежаваните или ползваните от тях обекти в срок до 24.09.2013 г. В случай на неизпълнение лицата ще бъдат санкционирани с предвидените в Наредбата за обществения ред в община Пазарджик административни наказания, а именно: глоба от 50 до 200 лв. за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 500 до 1000 лв.;

Проверките по изпълнение на заповедта започват от 25.09.2013 г.