projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 15.10.2013 г. /вторник/

PostHeaderIcon15.10.2013 г. /вторник/

15.10.2013 г. /вторник/
10.00 – 14.00 часа

На 15 Октомври 2013 г. от 10.00 часа до 14.00 часа Община Пазарджик със съдействието на «ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ» АД, «НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ”АД и «НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ»ЕАД, организира кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване, отработени масла.

Гражданите, желаещи да се включат в кампанията, могат да предадат излезли от употреба: батерии, акумулатори, гуми, електронно, електрическо оборудване и отработени масла в специално поставени за целта контейнери за съответния вид отпадък, разположени на пешеходната зона на ул. ”Цар Самуил” – до сградата на Община Пазарджик /или пред Младежки дом – при лоши метеорологични условия и валежи/.