projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за производство на хартия и картон, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.1 „б”

PostHeaderIconСъобение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за производство на хартия и картон, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.1 „б”

Съобщение

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за производство на хартия и картон, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.1 „б” от Приложение № 4 към ЗООС – „Промишлени инсталации за производство на целулозна каша от дървесина или други влакнести материали.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 17.10.2013г. до 17.11.2013г. в:

  1. 1.Сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, стая 709, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.
  2. 2.Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Ирина Калоянова – главен експерт, дирекция „ТСУ“ в Община Пазарджик, тел.: (034) 402 230