projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

          Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

Заповед № 138 / 22.10.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-Търговия и услуги /п.и.с идент.55155.508.349/ в кв.4-инд. зона по плана на гр. Пазарджик.

Заповед № 132 / 02.10.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-4299, III-4298, IV-6910,V-6909 и част от УПИ XII-резервен терен и уширение на ул. “Луда Яна” пред тях, предвидено за обслужването им в кв.292 по действащия план на гр. Пазарджик.

Решение № 180 / 25.09.2013 г. на Общински съвет за изработване на проект ПУП-ПРЗ за 11 броя поземлени имоти с № 028031, 028032, 028019, 028011, 028017, 028015, 028016, 028010 028022, 028050 и 000721, местност “Маховица” в землището на с. Паталеница.