PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Превоз на ученици до 16 – годишна възраст със специализиран транспорт”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Превоз на ученици до 16 – годишна възраст със специализиран транспорт”

 Документация rar-2_32

Образци 

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 2

Обявление за изменение