projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално АРХАНГЕЛОВДЕН

PostHeaderIconАРХАНГЕЛОВДЕН

АРХАНГЕЛОВДЕН
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК АНГЕЛ АНГЕЛИНА МИХАИЛ МИХАЕЛА РАНГЕЛ РАЙНА ОБЩО
               
ГР. ПАЗАРДЖИК 1490 326 406 67 79 291 2659
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 66 18 25 1 0 17 127
С. АПРИЛЦИ 5 2 1 0 1 6 15
С. БРАТАНИЦА 23 13 20 3 2 8 69
С. ВЕЛИЧКОВО 15 6 2 0 0 0 23
С. ГЕЛЕМЕНОВО 8 4 3 0 2 1 18
С. ГЛАВИНИЦА 27 17 4 0 0 15 63
С. ГОВЕДАРЕ 12 5 4 1 7 3 32
С. ДЕБРЪЩИЦА 8 2 3 1 0 2 16
С. ДОБРОВНИЦА 14 3 1 1 1 3 23
С. ДРАГОР 8 16 10 3 0 4 41
С. ЗВЪНИЧЕВО 26 3 0 2 1 5 37
С. ИВАЙЛО 26 11 8 0 1 13 59
С. КРАЛИ МАРКО 1 0 0 0 0 0 1
С. ЛЯХОВО 1 1 3 0 0 2 7
С. МАЛО КОНАРЕ 32 8 9 2 32 8 91
С. МИРЯНЦИ 2 2 0 0 1 1 6
С. МОКРИЩЕ 18 13 6 1 2 5 45
С. ОВЧЕПОЛЦИ 8 12 1 0 0 1 22
С. ОГНЯНОВО 24 9 13 2 20 6 74
С. ПАТАЛЕНИЦА 17 2 1 0 0 8 28
С. ПИЩИГОВО 10 6 2 0 1 6 25
С. РОСЕН 1 7 0 1 0 2 11
С. САРАЯ 13 5 9 4 0 9 40
С. СБОР 1 2 0 0 0 0 3
С. СИНИТОВО 19 7 1 1 8 5 41
С. ТОПОЛИ ДОЛ 3 2 0 0 1 0 6
С. ХАДЖИЕВО 4 4 5 1 16 3 33
С. ЦАР АСЕН 3 3 1 0 0 2 9
С. ЦРЪНЧА 11 1 6 2 0 6 26
С. ЧЕРНОГОРОВО 16 10 3 0 5 7 41
С. ЮНАЦИТЕ 16 10 7 1 1 3 38
ОБЩО 1928 530 554 94 181 442 3729