PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 12 ноември 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

12 ноември 2013 г.

 

 

  • Община Пазарджик подаде искане до Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за утвърждаване на обхвата на проекта за изграждане на регионално депо. Съгласно решение на Управителния съвет на ПУДООС е предвидено да бъдат финансирани една клетка, кантар и необходимата обслужваща инфраструктура на регионални депа за ТБО за региони: Пазарджик; Дупница; Благоевград; Златица - Пирдоп и претоварна станция за отпадъци Своге – регион Костинброд. Утвърждаването на обхвата на проекта от ПУДООС ще даде възможност до края на 2013 г. - началото на 2014 г. да имаме проектна готовност и пълнен набор от изискуемите документи за кандидатстване.

Работният проект за депото ще включва:

           - Външни връзки на площадката – водоснабдяване и ел-захранване, съгласно схеми за техническата инфраструктура към ПУП – ПРЗ и становищата на съответните експлоатационни дружества;

           - Входно-изходна зона на Регионалното депо, включваща портал с бариера и КПП, електронна автомобилна везна, площадка за измиване ходовата част на товарните автомобили на изхода на площадката на Регионалното депо;

           - Административно-битова сграда за обслужващия персонал;

- Регионално депо за неопасни отпадъци – Клетка 1 /полезен обем на първа клетка от депото – около 650 000 до 700 000 м3/, с отчитане на разположението и параметрите на бъдещата Клетка 2, в това число проект за поетапно закриване и рекултивация; в т. ч. Системи за отвеждане и третиране на депониен газ и филтрационни води от депото за отпадъци;

  • Всичките 8 нови тролейбусни мотриси вече са доставени в Пазарджик. В момента в експлоатация са пуснати 3 от тях. Мотрисите са купени в изпълнение на договор, сключен между “Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД и Търговско – финансова компания “ЛАЗ” ООД, гр. Киев. Цената на една мотриса е 210 879 евро с ДДС;

 

  • Община Пазарджик ще обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Прогимназия „Асен Златаров” в с. Черногорово, във връзка с оптимизиране на училищната мрежа за 2013-2014 учебна година”.

Основните дейности, които са предвидени за извършване, са външни и вътрешни ремонти, които целят подобряване на състоянието на учебната база за целите на обекта като средищно училище. Предвижда се ремонт на покрива, мазилки, шпакловка, грундиране, боядисване с латекс. По фасадите ще се подмени дограма и ще се положи топлоизолационна система, които дейности целят постигане надеждност на конструкцията и пестене на енергия.

Прогнозната стойност на поръчката е около 112 000 лв. без ДДС, а средствата за изпълнението й са осигурени от Министерство на образованието и науката по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа”, за учебната 2013-2014 година.

 

  • Община Пазарджик стартира прием на деца, родени през 2009 и 2010 г., за записване в две новосформирани целодневни групи. Те ще се помещават в новопостроената сграда зад РБ „Н. Фурнаджиев” и са част от Център за междусекторни услуги, изграден по проект „Община Пазарджик – приятел на детето”, финансиран по проект „Социално включване” на Министерството на труда и социалната политика. За живеещите в отдалечените от центъра райони се предвижда осигуряването на транспорт за превоз на децата от домовете им до детската градина и обратно. При необходимост родителите на децата, посещаващи новосформираните групи, ще ползват и услугите: „Формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа”, „Здравна консултация за деца”, „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” и др. До средата на м. декември се очаква да бъде доставено и монтирано оборудването и обзавеждането за работата на детските групи и в началото на 2014 г. реално да стартира тяхната дейност. Желаещите да запишат децата си в новите групи могат да подават заявления в ЦДГ „Дъга” – Пазарджик.

Обща стойност на проекта: 1 995 928 лв., от тях 1 600 000 лв. – предоставени от МТСП, а 395 928 лв. – съфинансиране, осигурено от Община Пазарджик. Бюджетът предвижда разходи:

-         за услуги: 713 514 лв.

-         за строително - монтажни работи: 1 137 470 лв.

-         за обзавеждане и технологично оборудване: 144 944 лв.;

 

  • На 18 ноември 2013 г., от 14 часа, ще бъде открит паметник на Атанас Буров в Пазарджик. Паметникът е изграден от Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик с подкрепата на Община Пазарджик и дарители. Автор на композицията е скулпторът Леон Бабачев.

Община Пазарджик обнови изцяло мястото /градинката срещу ОББ/, където ще бъде монтиран паметникът. Ангажимент на Общината бе изграждането на цялостната вертикална планировка - настилка, осветление, нови зелени площи, като общата стойност на тези строителни дейности възлиза на 54 хил. лв.;

 

  • Три премиерни спектакъла ще представи Драматично-куклен театър „Константин Величков” през месец ноември. В навечерието на Коледа пазарджишкият театър е подготвил за детската аудитория „Бяла приказка” по текст на Валери Петров. Едно от най-красивите български заглавия за куклен театър ще бъде представено от най-младите актьори в трупата на 15 ноември от 19.00 часа. Премиерата на „Добрият доктор” от Нийл Саймън, постановка на проф. Здравко Митков, ще бъде на 14.11 и на 29.11. от 19.00 ч. Третото заглавие в репертоара на театъра е комедията „Мъже под чехъл”, в която на 27.11 публиката ще види актьорите Тончо Токмакчиев, Кирил Ефремов и Албена Колева, под режисурата на Владлен Александров;