projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2014 година

PostHeaderIconПокана за участие в общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2014 година

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Съгласно чл. 84, ал. 2 от новия Закон за публичните финанси от 2013 г., кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2014 г. за публично обсъждане.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2014 година, което ще се проведе на 29.11.2013 г. от 11 ч. в Зала "Архитектурен съвет", ет. 2 в Общинска администрация.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!


ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ПРИОРИТЕТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2014 г.

ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2014 г.

ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2014 г.

ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2014 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2014 г.

РАЗМЕР НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ 2014г.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2014г.

WinRAR1