projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 17

PostHeaderIconСписък 17

  1. Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в четвъртък, 21.11.2013г.          
валидно до 05.12.2013г., 17:00 часа


Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

1.

АУ000041 от 19.04.2013г.

 

АУЗД

Емил Георгиев Минков

гр.Пловдив, ул.”Капина” №15, ет. 1, ап. 2

******

ДПС

2.

ПДП000113 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

Емил Георгиев Минков

гр.Пловдив, ул.”Капина” №15, ет. 1, ап. 2

******

ДПС

3.

АУ000051 от 23.04.2013г.

 

АУЗД

Евтим Иванов Тамбурджийски

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” №5, вх.А, ет. 4, ап. 12

******

ДПС

4.

ПДП000070 от

24.04.2013г.

 

ПОКАНА

Евтим Иванов Тамбурджийски

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” №5, вх.А, ет. 4, ап. 12

******

ДПС

5.

АУ000127 от 30.04.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “СИ БИ ЕН – Стоян Татаров”

гр.Пазарджик, ул.”Вл. Заимов” №11                             / Градиноарска №13 /

******

ДПС

6.

ПДП000142 от

30.04.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “СИ БИ ЕН – Стоян Татаров”

гр.Пазарджик, ул.”Вл. Заимов” №11                             / Градиноарска №13 /

******

ДПС

ПАТЕНТ

7.

АУ000142 от 13.05.2013г.

 

АУЗД

 

ЕТ “ГЕОРГИ ЦЕНЕВ – ГЕЦ”

гр.Пазарджик, ул.”Академик Ст. Аргиров” №50

******

ДПС

8.

ПДП000149 от

13.05.2013г.

 

ПОКАНА

 

ЕТ “ГЕОРГИ ЦЕНЕВ – ГЕЦ”

гр.Пазарджик, ул.”Академик Ст. Аргиров” №50

******

ДПС

9.

АУ000228 от 21.05.2013г.

 

АУЗД

 

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №18, ет. 5, ап. 18

******

ДПС

10.

ПДП000273 от

23.05.2013г.

 

ПОКАНА

 

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №18, ет. 5, ап. 18

******

ДПС

11.

АУ000231 от 21.05.2013г.

 

АУЗД

 

НИКОЛА БОЯНОВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №59, ет. 4, ап. 12

******

ДПС

12.

ПДП000270 от

23.05.2013г.

 

ПОКАНА

 

НИКОЛА БОЯНОВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №59, ет. 4, ап. 12

******

ДПС

13.

АУ000269 от 23.05.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Странджата” №15, ет.2, ап.. 2

******

 

ДПС

14.

ПДП000278 от

23.05.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Странджата” №15, ет.2, ап.. 2

******

 

ДПС

15.

АУ000272 от 23.05.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЯКИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №10

*****

 

ДПС

16.

ПДП000280 от

23.05.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЯКИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №10

*****

 

ДПС

17.

АУ000294от 27.05.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛ МИЛКОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №19, ет. 4, ап. 15

*****

 

ДПС / ДНИ

18.

ПДП000303 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ МИЛКОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №19, ет. 4, ап. 15

*****

 

ДПС / ДНИ

19.

АУ000301 от 27.05.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛ МИЛКОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №19, ет. 4, ап. 15

*****

 

ТБО

20.

ПДП000304 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ МИЛКОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №19, ет. 4, ап. 15

*****

 

ТБО

21.

АУ000401 от 31.05.2013г.

 

АУЗД

 

ИВАН ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гарибалди” №2

******

 

ДПС

22.

ПДП000437 от

03.06.2013г.

 

ПОКАНА

 

ИВАН ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гарибалди” №2

******

 

ДПС

23.

АУ000794 от 18.06.2013г.

 

АУЗД

ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ДЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №14, ет. 3, ап. 6

******

ДПС

24.

ПДП000779 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ДЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №14, ет. 3, ап. 6

******

ДПС

25.

ПДП000780 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ДЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №14, ет. 3, ап. 6

******

ПАТЕНТ

26.

АУ001806 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ник. Фурнаджиев” №7, вх. Б, ет. 4, ап. 11

******

ДПС

27.

ПДП001731 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ник. Фурнаджиев” №7, вх. Б, ет. 4, ап. 11

******

ДПС

28.

ПДП001733 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ник. Фурнаджиев” №7, вх. Б, ет. 4, ап. 11

******

ПАТЕНТ

29.

АУ002007 от 13.08.2013г.

 

АУЗД

Светлана Георгиева Петракова

гр.Пазарджик, ул.”Ст. Караджа” №17, вх. В, ет. 1, ап. 51

******

ДПС / ДНИ / ТБО

30.

ПДП002009 от

13.08.2013г.

 

ПОКАНА

Светлана Георгиева Петракова

гр.Пазарджик, ул.”Ст. Караджа” №17, вх. В, ет. 1, ап. 51

******

ДПС / ДНИ / ТБО

31.

ПДП002011 от

13.08.2013г.

 

ПОКАНА

Светлана Георгиева Петракова

гр.Пазарджик, ул.”Ст. Караджа” №17, ет. вх. В, ет. 1, ап. 51

******

ПАТЕНТ