PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 26 ноември 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

26.11.2013 г.

 

  • Готов е проектът за Бюджет 2014 г. на Община Пазарджик, като предложението е разработено съобразно изискванията на действащите нормативни документи.

Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Пазарджик за 2014 г. са:

- повишаване ефективността от публичните разходи;

- увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;

- продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;

- реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик.

- подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;

- поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града

 

ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2014 г.                                               56 501 005 лв.

 в т.ч.        
бюджет за държавни дейности                                          33 158 917 лв.
бюджет за дофинансиране на държавни дейности                1 100 000 лв.
бюджет за местни дейности                                              22 242 088 лв.

Общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2014 г. ще се проведе на 29.11.2013 г. от 11 ч. в зала “Архитектурен съвет”, ет. 2 в Общинска администрация;

  • Приключи строителството и доставката на оборудването на Проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ – ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз, по ДОГОВОР №BG161PO001/1.1-12/2011/030 от 16.02.2012г. между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР 2007-2013г.“. За обектите е издадено Удостоверение за експлоатация и те са готови за настаняването на ползвателите на услугата.

Общата стойност на проекта е 2 330 140,19 лева – изпълнител на строителните дейности е: „СИГМА СТРОЙ” ООД гр. Пазарджик, а доставчик на оборудването - „ПЕРУН ККБ” ЕООД гр. Благоевград – 145 508,00 лв. без ДДС;

 

  • След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП, Община Пазарджик възложи изпълнение на обект с предмет: „Спортни и детски площадки на терен на ул. „Ангел Кънчев”, гр. Пазарджик”. Изпълнител на строителните дейности, които са на обща стойност 263 982,37 лв. без ДДС, е „Заводски строежи-ПС” гр. Пазарджик. Предмет на обществената поръчка са строителни дейности с цел обновяване и осъвременяване на съществуваща спортна площадка с игрища. Теренът, който сега е с денивелация и е неподходящ за игра, ще се насипе и изравни и ще се обособят отделни игрища – за футбол на малки вратички в южната част, баскетболно игрище в северната част и волейболно игрище до него. Предвижда се и изграждането на детска площадка с пързалки, люлки и др. за деца на възраст 3-6 години, както и обособяване на зона за фитнес на открито с оборудване - лостове, висилки и тенис на маса. По цялата периферия на терена ще се монтира нова ограда с метални колони и мрежа на височина 5 м, също такъв вид ограда ще се изгради между футболното игрище и фитнеса на открито; между баскетболното и волейболното игрища и между волейболното игрище и детската площадка. Около детската площадка е предвидено ниско заграждение с височина 90 см. с дървена ограда. Ще се изгради и ново площадково и улично осветление, позволяващо съоръженията да се ползват и вечер. Съществуващите дървета ще се запазят и ще се засадят нови в източната страна. Средствата за изпълнение на обекта, който е част от капиталовата проглама, са от бюджета на Община Пазарджик;

 

  • Във връзка със създаване на празнична атмосфера по повод на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, традиционно, и тази година, Община Пазарджик възложи празничното украсяване на гр. Пазарджик чрез монтиране на светлинна украса по обществени сгради, улици, площади и зелени площи. Ангажирани за осъществяване на дейността са „Кейбъл Груп” ООД гр. Пазарджик и „Кабле Системс” ЕООД гр. Пазарджик. Предвижда се профилактика и ремонт на съществуващи елементи; доставка на нови светлинни елементи и фигури и аранжиране, монтаж и демонтаж на цялата коледна украса. Към осветяваните до сега улици: бул. „Г. Бенковски”, бул. ”България”, ул. ”Цар Иван Шишман”, бул. ”Цар Освободител”, ул. ”Кочо Честименски”, ул. ”Пловдивска”, ще бъдат включени и бул. ”Хр. Ботев”, ул. ”Ген. Гурко” и ул. ”Кн. Мария Луиза”. Ново светлинна аранжировка ще има на площад „Съединение”, площад „Константин Величков”, площад „Възраждане” и кръговите кръстовища в града. Общата стойност на възложените дейности е 95 869 лв. с ДДС, която включва доставка на нови елементи, профилактика и ремонт на съществуващите елементи, монтаж и демонтаж;

 

  • На 10.12.2013 г. от 19:00 часа в ресторант “Фемили” ще се проведе традиционната церемония по награждаване на Десетте най-добри спортисти на Община Пазарджик за годината. 27 състезатели от 14 спортни клуба са номинирани до момента. Предстои тяхното обобщаване и предоставяне на комисията по избора. Нейното заседание ще се проведе на 03.12.2013 г. от 14.00 ч. в “Стъклена зала” на Община Пазарджик. Комисията е съставена изключително от журналисти, представители на местните медии.

          Община Пазарджик финансира церемонията с 6 000 лв.;

 

  • Светлините на коледната елха, както и на градската новогодишна украса ще блеснат на 9 декември. Стартът на коледно-новогодишния празничен цикъл, организиран от Община Пазарджик, ще дадат Рафи, Део и Играта, които ще са специални гости на партито за запалване светлините на елхата. Шоуто ще започне от 18 часа пред театър „Константин Величков” и ще бъде поверено на водещия от БГ радио Наско Стоянов.

Гост звезда в новогодишната нощ ще бъде Ивана. Концертът ще започне в 22,30 ч. на площад „Константин Величков” с дебют на пазарджишката група Fire spinners. След полунощ празничното настроение ще допълни оркестър „Красен”, който ще даде старт на традиционните новогодишни хора на площада.