projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в публично обсъждане проекта на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2014г.

PostHeaderIconПокана за участие в публично обсъждане проекта на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2014г.

П О К А Н А

 

         На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

     кани общинските съветници, кметове на населените места, агенциите за недвижими имоти, лицензирани оценители и пазарджишката общественост на 13.12.2013 г. (петък) от 10,30 часа в сградата на Община Пазарджик- пленарна зала ІІ етаж, бул. „България” № 2, където ще се проведе публично обсъждане проекта на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2014г.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА


Проект! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2014 г. след публичното обсъждане на 13.12.2013г.