PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор”
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор”

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9023537 на 06.12.2013г.


Документация rar-2_32

Образци rar-2_32