projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ “ПАО” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ “ПАО” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ “ПАО” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


 

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “ПАО”, дирекция “АПИО” към Община Пазарджик,

 

допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

 

  1. Надя Йорданова Копанова ;

 

 

Тестът ще се проведе на 18.12.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 9:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 18.12.2013 г от 14.00 в сградата на Община Пазарджик.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати: няма такива.

 

    

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров - Секретар на Община Пазарджик