projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “РЕВИЗИИ”, ОТДЕЛ “МДТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “РЕВИЗИИ”, ОТДЕЛ “МДТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “РЕВИЗИИ”, ОТДЕЛ “МДТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в сектор “Ревизии”, отдел “МДТ” в дирекция “ФСДУС” към Община Пазарджик,

 

допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

 

  1. Надежда Стоянова Павлова ;
  2. Зорница Крумова Баракова ;

 

 

 

Тестът ще се проведе на 19.12.2013 г. от 9:30 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 9:15 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 19.12.2013 г от 14.30 в сградата на Община Пазарджик.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

     1. Веселин Любомиров Малинов – основание за недопускане: кандидатът не е подал надлежно заявление за участие в конкурса, липсва потвърждаващ подпис и дата.

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров - Секретар на Община Пазарджик