projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 18

PostHeaderIconСписък 18

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в събота, 14.12.2013г.          
валидно до 30.12.2013г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

1.

АУ000036 от 17.04.2013г.

 

АУЗД

Мария Николов Горостанов

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов” №41

******

ДНИ

2.

АУ000037 от 17.04.2013г.

 

АУЗД

Мария Николов Горостанов

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов” №41

******

ТБО

3.

ПДП000062 от

17.04.2013г.

 

ПОКАНА

Мария Николов Горостанов

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов” №41

******

ДНИ / ТБО

4.

АУ000049 от 23.04.2013г.

 

АУЗД

Атанас Димитров Данденов

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №5, ет.8, ап. 30

******

ДПС / ДНИ

5.

АУ000050 от 23.04.2013г.

 

АУЗД

Атанас Димитров Данденов

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №5, ет.8, ап. 30

******

ТБО

6.

ПДП000068 от

24.04.2013г.

 

ПОКАНА

Атанас Димитров Данденов

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №5, ет.8, ап. 30

******

ТБО

7.

АУ000069 от 24.04.2013г.

 

ПОКАНА

Атанас Димитров Данденов

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №5, ет.8, ап. 30

******

ДПС / ДНИ

8.

АУ000054 от 24.04.2013г.

 

АУЗД

 

Цветана Стефанова Данденова

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №5, ет.8, ап. 30

******

ДНИ

9.

АУ000057 от 24.04.2013г.

 

АУЗД

 

Цветана Стефанова Данденова

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №5, ет.8, ап. 30

******

ТБО

10.

ПДП000073 от

24.04.2013г.

 

ПОКАНА

 

Цветана Стефанова Данденова

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №5, ет.8, ап. 30

******

ДНИ

11.

ПДП000074 от

24.04.2013г.

 

ПОКАНА

 

Цветана Стефанова Данденова

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №5, ет.8, ап. 30

******

ТБО

12.

АУ000058 от 24.04.2013г.

 

АУЗД

 

ЕТ “ГОРЯНИ-53-Георги Янев

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №43

******

ДПС

13.

ПДП000075 от

25.04.2013г.

 

ПОКАНА

 

ЕТ “ГОРЯНИ-53-Георги Янев

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №43

******

 

ДПС

14.

АУ000064 от 25.04.2013г.

 

АУЗД

Ангелина Ненова Нейчева

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен ” №58

******

 

ДПС

15.

ПДП000080 от

25.04.2013г.

 

ПОКАНА

Ангелина Ненова Нейчева

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен ” №58

******

 

ДПС

16.

АУ000066 от 25.04.2013г.

 

АУЗД

Милена Илиева Рашкова

гр.Пазарджик, ул.”Черноризец Храбър” №001

*****

 

ТБО

17.

ПДП000108 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

Милена Илиева Рашкова

гр.Пазарджик, ул.”Черноризец Храбър” №001

*****

 

ДНИ

18.

АУ000076 от 25.04.2013г.

 

АУЗД

Милена Илиева Рашкова

гр.Пазарджик, ул.”Черноризец Храбър” №001

*****

 

ДНИ

19.

ПДП000107 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

Милена Илиева Рашкова

гр.Пазарджик, ул.”Черноризец Храбър” №001

*****

 

ТБО

20.

АУ000070 от 25.04.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “ЕИМИ КОНСУЛТ – Чавдар Василев

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №21

*****

 

ДПС

21.

ПДП000087 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ЕИМИ КОНСУЛТ – Чавдар Василев

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №21

*****

 

ДПС

22.

АУ000081 от 26.04.2013г.

 

АУЗД

 

Петко Рангелов Гавлашки

гр.Пазарджик, ул.”Опълченска” №005

******

 

ДПС

23.

ПДП000102 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

 

Петко Рангелов Гавлашки

гр.Пазарджик, ул.”Опълченска” №005

******

ДПС

24.

АУ000088 от 26.04.2013г.

 

АУЗД

СД “Меркурий –Несторови Съдружие”

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски ” №121, ап.18

******

ДПС

25.

ПДП000092 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

СД “Меркурий –Несторови Съдружие”

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски ” №121, ап.18

******

ДПС

26.

АУ000094от 26.04.2013г.

 

АУЗД

ЕТ ”Експрес услуги-Венци Ганчев”

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски ” №112, ет..3

******

ДПС

27.

ПДП000110 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ ”Експрес услуги-Венци Ганчев”

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски ” №112, ет..3

******

ДПС

28.

АУ000102 от 29.04.2013г.

 

АУЗД

Георги Стойчков Ежов

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №16, вх. Б

******

ДПС

29.

ПДП000144 от

30.04.2013г.

 

ПОКАНА

Георги Стойчков Ежов

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №16, вх. Б

******

ДПС

30.

ПДП002464 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

Лазетка Ангелова Тодорова

гр.Пазарджик, ул.”Козлодуй” №20

******

ПАТЕНТ

31.

ПДП002465 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

Асен Йосифов Стойчев

гр.Пазарджик, ул.”Ст. Караджа” №68, ет. 5, ап.14

******

ПАТЕНТ