projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ “ В СЕКТОР “РЕВИЗИИ”, ОТДЕЛ “МДТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ “ В СЕКТОР “РЕВИЗИИ”, ОТДЕЛ “МДТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

П Р О Т О К О Л

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКТОР “РЕВИЗИИ”, ОТДЕЛ “МДТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

След проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в сектор “Ревизии”, отдел “МДТ” към дирекция “ФСДУС”, Община Пазарджик, Комисията реши :

 

Допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати:

 

  1. Надежда Стоянова Павлова – 20 т.
  2. Зорница Крумова Баракова – 13 т.

 

Не допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю, следните кандидати:

Няма такива.

 

 

Допуснатите кандидати да се явят на Интервю, което ще се проведе на 19.12.2013 г. от 14:30 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 3, стая 306.

Кандидатите следва да се явят в 14:15 часа пред стаята. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

  

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик