PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ НА СОУ ДИМИТЪР ГАЧЕВ КЪМ БМ "ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ НА СОУ ДИМИТЪР ГАЧЕВ КЪМ БМ "ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ", ЦДГ ВЪРБИЦА, СОУ ДИМИТЪР ГАЧЕВ, СОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"

Документация rar-2_32