projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 19

PostHeaderIconСписък 19

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в петък, 10.01.2014г.          
валидно до 23.01.2014г., 17:00 часа


Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

 

АУ000103 от 29.04.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАЛЬОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №4, ет.7, ап.25

******

ДПС

2.

ПДП000141 от

30.04.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАЛЬОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №4, ет.7, ап.25

******

ДПС

 3.

 

АУ000104 от 29.04.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛА ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Кендеров” №9

******

ДПС

 4.

ПДП000239 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги” №9

******

ДПС

 5.

АУ000105 от 29.04.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧОПАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №47, вх.Б, ет.5, ап. 13

******

ДПС

6. 

ПДП000240 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧОПАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №47, вх.Б, ет.5, ап. 13

******

ДПС

 7.

АУ000106 от 29.04.2013г.

 

АУЗД

ГЮРГЕНА СТОЯНОВА ДЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Ефтимии” №2

******

ТБО

 8.

ПДП000700 от

13.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЮРГЕНА СТОЯНОВА ДЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Ефтимии” №2

******

ТБО

 9.

АУ000682 от 12.06.2013г.

 

АУЗД

ГЮРГЕНА СТОЯНОВА ДЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Ефтимии” №2

******

ДПС/ДНИ

10. 

ПДП000701 от

13.06.2013г..

 

ПОКАНА

ГЮРГЕНА СТОЯНОВА ДЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Ефтимии” №2

******

ДПС/ДНИ

 11.

АУ000109 от 29.04.2013г.

 

АУЗД

 

МОМЧИЛ ИЛИЕВ ГЪРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг” №44, ет.1

******

ДПС

 12.

ПДП000145 от

30.04.2013г.

 

ПОКАНА

 

МОМЧИЛ ИЛИЕВ ГЪРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг” №44, ет.1

******

ДПС

 13.

АУ000111 от

29.04.2013г.

 

АУЗД

 

МИЛЧО СТАНКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №2, ет.7, ап. 21

******

ДПС

 14.

ПДП000241 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

 

МИЛЧО СТАНКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №2, ет.7, ап. 21

******

ДПС

 15.

АУ000122 от 29.04.2013г.

 

АУЗД

 

ЕТ “ТЕЛКОМ – Янаки Георгиев”

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №41

******

ДПС

 16.

ПДП000128 от

29.04.2013г.

 

ПОКАНА

 

ЕТ “ТЕЛКОМ – Янаки Георгиев”

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №41

******

ДПС

 17.

ПДП002452 от 18.11.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС ИВАНОВ ГЕШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Единадесети август ” №4, ет.2

******

 

ПАТЕНТ

 18.

ПДП002450 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран ” №2

******

 

ПАТЕНТ

 19.

ПДП002458 от 18.11.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА МИХАЙЛОВ РАДУЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” №19, вх. А,ет. 6, ап.16

*****

 

ПАТЕНТ

 20.

ПДП00 2475от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ДЪБОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №100, ет.5, ап.9

*****

 

ПАТЕНТ

 21.

ПДП002481 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ВЪЛКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №44

*****

 

ПАТЕНТ

 22.

ПДП002484 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

ЦАНА НАЙДЕНОВА ДЖУНДЖЕВА

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул.”Петдесет и трета” №10

*****

 

ПАТЕНТ

 23.

ПДП002485 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

с. Сарая, общ..Пазарджик, ул.”Трета” №8

*****

 

ПАТЕНТ

 24.

ПДП002492 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА СПАСОВА ДУМБАЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиева” №4, ет.1, ап.1

*****

 

ПАТЕНТ

 25.

ПДП002497 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

ИРИНА КИРИЛОВА ЙЪЛМАЗ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев ” №3, ет.1, ап.1

*****

 

ПАТЕНТ

 26.

ПДП002498 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ВЕЛКОВ БОЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов ” №11, вх.А, ет.3, ап.811

*****

 

ПАТЕНТ

 27.

ПДП002574 от

20.11.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

с. Ивайло, общ..Пазарджик, ул.”Осма” №6

 

*****

 

ПАТЕНТ

 28.

ПДП002581 от

20.11.2013г.

ПОКАНА

КРИСТИНА ЕМИЛОВА ТАШЕВА

с. Алеко Константиново, общ..Пазарджик, ул.”Средна Гора” №30

*****

ПАТЕНТ

 29.

АУ000141 от 10.05.2013г.

 

АУЗД

БЛАГОЙ ВОЙНОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №38

*****

ДПС

 30.

ПДП000236 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЙ ВОЙНОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №38

*****

ДПС