PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 14 януари 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

14 януари 2014 г.

 

 

  • Община Пазарджик ще кандидатства пред ПУДООС за осигуряване на безвъзмездни финансови средства за изграждане на канализация в с. Главиница. Предвижда се изграждането на цялостната канализация да се извърши на два етапа с оглед на значителния размер на необходимите средства. За подготовката на искането за средства ще се използва изготвеният идеен проект през 2010 г. по проект за техническа помощ, финансиран от ОП ”Околна среда 2007-2013”, съгласно който отпадъчните води ще бъдат отведени за пречистване в градската пречиствателна станция. В първия етап се предвижда изграждането на Главен канализационен колектор, разположен по централната улица от входа на с. Главиница в посока с. Алеко Константиново и включващите се към него второстепенни колектори. Необходимите средства за реализацията на етапа ще са около 4,5 млн. лв. Искането за отпускане на средства ще бъде внесено в ПУДООС през м. февруари, след вземането на решение за кандидатстване от страна на ОбС-Пазарджик;


  • Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов и представители на общинска администрация за поредна година ще провеждат срещи в населените места. Срещите с гражданите и кметовете на кметства започват на 15.01.2014 г. В населените места г-н Тодор Попов ще даде отчет на средствата, вложени през 2013 г. в Кметствата и  ще представи предвижданията за проекта на бюджет за 2014 г.

 

  • Община Пазарджик подготвя проект „Ремонт на западна фасада на Драматично-куклен театър "Константин Величков" гр. Пазарджик” по мярка „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” ПО ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2014. По тази мярка могат да кандидатстват общински и областни администрации; държавни институции.

Допускат се следните видове проекти за:

- ремонт на обекти с архитектурна, историческа, културна, обществена и туристическа значимост;

- ремонт на сгради - паметници на културата, музеи, храмове, манастири и прилежащите им пространства.

В проекта ще залегнат следните дейности - подмяна на дограмата на западната фасада с окачена фасада, идентична с източната и централна такава. Ще бъде извършен ремонт на прилежащото към нея стълбище. Максималната стойност на проектното предложение ще е до 200 000 лв., като финансирането е 50% от Община Пазарджик и 50% от проект “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2014. Проектното предложение ще бъде подадено на 31.01.2014 г.;

 

  • С анекс към договора с ОС на БЧК от началото на тази година Община Пазарджик увеличава средствата за предоставяне на социалната услуга “Бюро за домашни помощници, социални асистенти и социални консултанти”. Услугата е изцяло общинска и се предоставя от местната червенокръстка организация вече няколко години. Основната цел на тази услуга е подобряване качеството на живот на възрастните хора и задържането им максимално в обичайната домашна среда.

За обгрижването на 21 потребители от 8-щатен персонал ще бъдат отпускани 49 704 лв. годишно, като 48 304 лв. са за заплати и осигуровки, а 1 400 лв. за издръжка (материали и консумативи). Средствата ще бъдат осигурявани на доставчика на услугата ежемесечно на равни вноски;

 

  • Община Пазарджик работи по реализацията на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”. Проектът стартира на 15.05.2013 г. и се реализира с помощта на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 12 месеца. Стойността на Договор за Безвъзмездна финансова помощ е 89 960,00 лв. - 100 % финансиране от Оперативна програма “Административен капацитет”, от които 85% от Европейския социален фонд и 15 % от националния бюджет на Република България.

Провеждат се следните обучения:

1. В Института по публична администрация – 5 курса за обучение на 56 служители в следните области:

- ”Управление на електронната администрация. Архитектури, модели и виртуална среда”

- „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за ел. управление”

- „Основни производства - АПК за юристи”

- „Правна уредба и приложение на ГПК”

- „Специфика на междукултурните комуникации”.

2. Групови обучения:

  • Екипна ефективност, мотивация и лична ефективност, работа с конфликтни потребители – обучение за 150 служители.

3. Специализирани обучения за развиване на ключови компетентности - 66 служители по специализирани обучения по 3 теми:

- Обучение „Строителството и строителния надзор”

- Обучение за работа с AUTO CAD

- Обучение „Информационна сигурност”

В резултат се очаква разширените и обновени знания на специалистите да доведат до оптимизиране изпълнението на служебните им задължения и по-къс срок за извършване на оперативните задачи в сравнение с настоящия момент;

 

  • Фестивалът ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ “ПРОФ. ИВАН СПАСОВ”, който е един от акцентите в културната програма на Община Пазарджик, ще се проведе от 30 януари до 2 февруари 2014 г.

Тази година фестивалът ще е под знака на 80-годишнината от рождението на човека, поставил неговото начало - проф. Иван Спасов, емблематично име за българската музика и национална култура, основал Симфоничен оркестър – Пазарджик, негов главен художествен ръководител в продължение на 22 години. Публиката ще има удоволствие да чуе едни от най-добрите произведения на П. Владигеров, Щраус, Дворжак, Гершуин, Брамс, Римски – Корсаков и др. За втори път в рамките на фестивала като съпътстваща проява ще бъде открита архитектурна изложба на проекти и реализации за периода 2010 – 2013 г. на членове на Камарата на архитектите - Пазарджик и Съюза на архитектите - Дружество Пазарджик. Заявки за участие в изложбата до този момент са подадени от 19 свободно практикуващи архитекти и архитектурни бюра, които ще представят най-значимите си проекти и реализации на обществени, жилищни и производствени сгради, разработки в областта на градоустройството и ландшафта, интересни интериорни решения. На изложбата ще бъдат показани и две табла в памет на напусналия ни в края на 2013 г. арх. Любомир Здравков Здравков, автор на сгради, оформящи облика на съвременен Пазарджик.

И тази година фестивалът ще се предхожда от цикъл концерти "В навечерието на фестивала Зимни музикални вечери “Проф. Иван Спасов", в който със симфоничния оркестър на Пазарджик ще участват диригенти и солисти от Корея, Иран и България;

 

  • Стартира 5-то издание на Националната литературна награда за хумор и сатира „Райко Алексиев”. Тя се присъжда на всеки 3 години и се връчва на 7 март, рождения ден на пазарджишкия хуморист и карикатурист. Националната литературна награда за хумор и сатира “Райко Алексиев” се присъжда от Община Пазарджик за цялостно литературно творчество и принос в съответния жанр. Нейни носители са били: Радой Ралин и Марко Ганчев /2002 г./, Йордан Попов /2005 г./, Васил Сотиров и Михаил Вешим /2008 г./ и Мирон Иванов /2011 г., посмъртно/. Паричната стойност на наградата е 2 000 лв. и е придружена с грамота. Предложения за награждаване могат да правят неправителствени организации, свързани с литературата – СБП, Сдружение на българските писатели, в. “Стършел” и институции, като Национална библиотека, Библиотека “Н. Фурнаджиев” – Пазарджик, както и други творчески сдружения, в срок до 14 февруари 2014 г. на адрес: 4400   Пазарджик,   Община Пазарджик, бул.”България” 2, дирекция „Образование и култура”, за наградата “Райко Алексиев”.

Във връзка с връчването на Националната литературна награда "Райко Алексиев" Община Пазарджик обявява   конкурс между творците от Пазарджишка област. Ще бъдат присъдени три награди по 350 лв., придружени с грамоти, за:

Хумористична поезия - епиграма, басня, стихотворение /не повече от 2 стр. за всеки жанр/;

Хумористична проза - миниатюра, фейлетон, къс разказ /не повече от 3 стр. за всеки жанр/;

Карикатура - до 3 карикатури .

           Творбите не трябва да са публикувани.

Литературните творби /отпечатани в два екземпляра/ и карикатурите /оригинал или ксерокопие/, да бъдат представени най-късно до 14 февруари 2014 г. на адрес: 4400 Пазарджик,   Община Пазарджик, бул. ”България” 2, дирекция „Образование и култура”, за наградата “Райко Алексиев”.