PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 04 февруари 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

04 февруари 2014 г.

 

 

 

  • Със средства от публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” ще се стартира изграждането на Западен околовръстен път в участъка между бул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Любен Боянов”. За изпълнението на проекта ще бъде подписано споразумение за сътрудничество с АПИ, защото трасето на околовръстния път е част от републикански път II-37. Община Пазарджик ще извърши дейностите по отчуждаване на имотите, които не са общинска собственост и попадат в трасето, а възлагането на строителните дейности и контролът по изпълнението ще се извършват от АПИ. Реализацията на проекта ще се осъществи на етапи, като за настоящата година са планирани средства в размер на 3 млн. лв.

С допълнителни 2,5 млн. лв ще бъде извършен и ремонт на частта от път II-37 в участъка от автомагистрала „Тракия” до входа на гр. Пазарджик.

 

  • Община Пазарджик подаде искане за финансиране в размер на 3 741 565,28 лв. от публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” за изпълнение на проектите за подобряване и реновиране на градската среда на територията на кв. “Запад” в обхвата между улица „Райко Алексиев” и бул. „Ал. Стамболийски” и кв. “Устрем” в обхват бул. „Ал. Стамболийски”, ул. Стоян Ангелов”, ул. „Петър Бонев”.

Дейностите по изпълнение на строителството ще се изпълняват от “Строймонтаж” ЕООД и са на стойност 3 700 418 лв.;

Договорът е сключен след провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Същите територии бяха включени като резервни обекти в проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., но поради изчерпване на ресурса в бюджета на програмата не получиха финансиране. Със средства от оперативната програма към настоящия момент се извършват ремонтните дейности в основния обект – територията, заключена между улиците „Панайот Волов”, „проф. Иван Батаклиев”, „Райко Алексиев” и бул. „Христо Ботев”.

 

  • До края на тази седмица филиал “Явор” към ЦДГ “Дъга” ще посрещне първите си възпитаници. Новопостроеното детско заведение, намиращо се до Регионална бибилиотека “Никола Фурнаджиев”, ще заработи с една група от 22 деца. През второто полугодие ще бъде разкрита и втора група, както и Комплекс за интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години и родителите им. Комплексът е изграден по Проект “Община Пазарджик – приятел на децата” и е на стойност 1 995 928 лв.;

 

  • През 2014 г. Община Пазарджик ще задели 234 500 лв. за спортни дейности. Както и миналата година между спортните клубове ще бъдат разпределени 100 000 лв., съгласно приетия с решение на ОбС – Пазарджик Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в община Пазарджик. Футболните клубове ще получат 62 000 лв., като за тези в “А” ОФГ годишната субсидия ще е 4 000 лв., а за тези в “Б”ОФГ – 2 800 лв. Спортните състезания през тази година ще се финансират с миналогодишните средства от 60 000 лв., но през второто полугодие ще бъдат увеличени с 12 500 лв. за провеждането на турнири по плажен волейбол и табла;

 

  • Програмата на Община Пазарджик за издаване на книги на местни автори ще продължи и през 2014 г. Крайният срок за приемане на ръкописите изтече на 31 януари. Свои произведения са представили творци от двете писателски сдружения, както и независими автори. Представените произведения ще бъдат оценени от литературен критик, който ще направи подбор на най-доброто, и ще предложи кои книги да бъдат финансирани от общината. Тази година финансовата рамка е 10 000 лв. Програмата за подпомагане на пазарджишките писатели датира от 2008 г.;