projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 20

PostHeaderIconСписък 20

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 04.02.2014г.          

валидно до 19.02.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на доку

мента

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълж

ението

№ и дата на Съобщ

ение по чл.32 от ДОПК

1.

АУ000226 от 21.05.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Гео Милев” № 001, ет.2, ап.014

***

ДПС/

ДНИ

Изх№ 13-Г-13 от 04.02.2014г.

2.

ПДП000224 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Гео Милев” №001, ет.2, ап.014

***

ДПС/

ДНИ

Изх№ 13-Г-13 от 04.02.2014г.

3.

АУ000227 от 21.05.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Гео Милев” № 001, ет.2, ап.014

***

ТБО

Изх№ 13-Г-13 от 04.02.2014г.

4.

ПДП000225 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Гео Милев” № 001, ет.02, ап.014

***

ТБО

Изх№ 13-Г-13 от 04.02.2014г.

5.

АУ000110 от 29.04.2013г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА

СТОЙЧЕВА

с.Юнаците, Общ.Пазарджик, ул.”Дванадесета” № 005

***

ДПС

Изх.№

13-В-9 от

04.02.2014г.

6.

ПДП000120 от

29.04.2013г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА

СТОЙЧЕВА

с.Юнаците, Общ.Пазарджик, ул.”Дванадесета” № 005

***

ДПС

Изх.№13-В-9 от

04.02.2014г.

7.

АУ000229 от 21.05.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ КАРТАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” № 087,

***

ДПС/

ДНИ

Изх.№13-А-7 от 04.02.2014г.

8.

ПДП000228 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ КАРТАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” № 087

***

ДПС/

ДНИ

Изх.№13-А-7 от 04.02.2014г.

9.

АУ000230 от 21.05.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ КАРТАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №087

***

ТБО

Изх.№13-А-7 от 04.02.2014г.

10.

ПДП000227 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ КАРТАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №087

***

ТБО

Изх.№13-А-7 от 04.02.2014г.

11.

АУ000236 от 22.05.2013г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИНА ВУТЕВА МИКОВА

гр.Пазарджик, бул.”България” №025, ет. 05, ап.011

***

ДПС

Изх.№13-В-8 от 04.02.2014г.

12.

ПДП000269 от

23.05.2013г..

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИНА ВУТЕВА МИКОВА

гр.Пазарджик, бул.”България” №025, ет. 05, ап.011

***

ДПС

Изх.№13-В-8 от 04.02.2014г.

13.

АУ000270 от 23.05.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР СТОИМЕНОВ ГЕРГИШАНОВ

гр.Пазарджик, ул.” Вит I” № 56

***

ДПС

Изх.№ 13-Т-3 от 04.02.2014г.

14.

ПДП000279 от

23.05.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР СТОИМЕНОВ ГЕРГИШАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит I” №56

***

ДПС

Изх.№ 13-Т-3 от 04.02.2014г.

15.

АУ000284 от

27.05.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР АТАНАСОВ МИШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гнерал Гурко” №50

***

ДПС

Изх. №13-П-8 от

04.02.2014г.

16.

ПДП000305 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР АТАНАСОВ МИШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №50

***

ДПС

Изх. №13-П-8 от

04.02.2014г

17.

АУ000293 от 27.05.2013г.

 

АУЗД

ПЕНКА АНГЕЛОВА ЦАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 017, ет.7, ап.049

***

ТБО

Изх. №13-П-9 от

04.02.2014г.

18.

ПДП000311 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕНКА АНГЕЛОВА ЦАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 017, ет.7, ап.049

***

ТБО

Изх. №13-П-9 от 04.02.2014Г.

19.

АУ000296 от 27.05.2013г.

АУЗД

ПЕНКА АНГЕЛОВА ЦАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав ” №017, ет.7, ап.049

***

 

ДНИ/

ДПС

Изх. №13-П-9 от 04.02.2014Г.

20.

ПДП00312 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕНКА АНГЕЛОВА ЦАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав ” №017, ет.7, ап.049

***

 

ДНИ/

ДПС

Изх. №13-П-9 от 04.02.2014Г.

21.

АУ000339 от 29.05.2013г.

 

АУЗД

ГУРКО КРЪСТЕВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №127, ет.03, ап.007

***

 

ДПС

Изх. №13-Г-12 от

04.02.2014г.

22.

ПДП000391 от

31.05.2013г.

 

ПОКАНА

ГУРКО КРЪСТЕВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №127, ет.03, ап.007

***

 

ДПС

Изх. №13-Г-12 от

04.02.2014г.

23.

ПДП002501 от

18.11.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИЙКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №021, ет.04, ап.011

***

 

ПАТЕНТ

Изх. №13-Д-11 от

04.02.2014г.

24.

ПДП002556 от

20.11.2013г.

  

ПОКАНА

СТОЯНКА ПЕТРОВА ТИНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Веслец” №009, ет.01, ап.002

***

 

ПАТЕНТ

Изх. №13-С-14 от

04.02.2014г.

25.

ПДП002564 от

20.11.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №016,вх.Б, ет.07, ап.050

***

 

ПАТЕНТ

Изх. №13-И-8 от

04.02.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 04.02.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.02.2014г.