projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 21

PostHeaderIconСписък 21

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 05.02.2014г.          

валидно до 20.02.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2,ст.3, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на доку

мента

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000132 от 08.05.2013г.

 

АУЗД

СВЕТОСЛАВ

АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Райко Алексиев” №9, ет.08, ап.40

***

ДПС

Изх№ 13- С-15 от 05.02.2014г.

2.

ПДП000255 от

22.05.2013г.

 

ПОКАНА

СВЕТОСЛАВ

АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Райко Алексиев” №9, ет.08, ап.40

***

ДПС

Изх.№13-С-15 от

05.02.2014г.

3.

АУ000138 от 09.05.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР НИКОЛОВ

ХРИСТОВИЧ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №005,ет.05, ап.017

***

ДПС

Изх№13-Т-4 от 05.02.2014г.

4.

ПДП000230 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР НИКОЛОВ

ХРИСТОВИЧ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 005,ет. 05, ап. 017

***

ДПС

Изх.№13-Т-4 от

05.02.2014г.

5.

АУ000143 от 13.05.2013г.

 

АУЗД

ЕТ”СЕВЕРИНА СЕРАФИМОВ- ВЕНЕТА СЕРАФИМОВА”

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №24, ет. 4, ап. 59

***

ДПС

Изх.№13-38-28 от 05.02.2014г.

6.

ПДП000150 от

13.05.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ”СЕВЕРИНА СЕРАФИМОВ- ВЕНЕТА СЕРАФИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №24, ет.4, ап. 59

***

ДПС

Изх.№13-38-28 от 05.02.2014г.

7.

АУ000144 от 13.05.2013г.

 

АУЗД

Щерона Ваклушева Иванова

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Ефтимии” №21

***

ДПС

Изх.№13-Щ-1 от 05.02.2014г.

8.

ПДП000237 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

Щерона Ваклушева Иванова

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Ефтимии” №21

***

ДПС

Изх№13-Щ-1 от

05.02.2014г.

9.

АУ000145 от 13.05.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН ГЕОРГИЕВ РАБАДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, бул.”България” №021,ет. 03

***

ДПС

Изх.№13-С-16 от 05.02.2014г.

10.

ПДП000257 от

22.05.2013г..

 

ПОКАНА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ РАБАДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, бул.”България” №021, ет. 03

***

ДПС

Изх.№13-С-16 от

05.02.2014г..

11.

АУ000169 от 16.05.2013г.

 

АУЗД

“НИКО” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” № 79

***

ДПС

Изх.№13-38-29 от 05.02.2014г.

12.

ПДП000172 от

16.05.2013г.

 

ПОКАНА

“НИКО” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”К.Величков” №79

***

ДПС

Изх. №13-38-29 от 05.02.2014г.

13.

АУ000185 от

17.05.2013г.

 

АУЗД

ЕТ”ВИТ-90- Екатерина Тодорова

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №25

***

ДПС

Изх. № 13-38-30 от 05.02.2014г.

14.

ПДП000189 от

17.05.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ”ВИТ-90- Екатерина Тодорова

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №25

***

ДПС

Изх. №13-38-30 от 05.02.2014г.

15.

АУ000188 от 17.05.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “МПГ – ГЕОРГИ БОРИСОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” № 31

***

ТБО

Изх. № 13-38-31 от 05.02.2014г.

16.

ПДП000192 от

17.05.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “МПГ – ГЕОРГИ БОРИСОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” № 31

***

ТБО

Изх. № 13-38-31 от 05.02.2014г.

17.

АУ000191 от 17.05.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “МПГ – ГЕОРГИ БОРИСОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” № 31

***

ДПС / ДНИ

Изх. № 13-38-31 от 05.02.2014г.

18.

ПДП000194от

17.05.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “МПГ – ГЕОРГИ БОРИСОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” № 31

***

ДПС / ДНИ

Изх. №13-38-31 от 05.02.2014г.

19.

АУ000201 от 20.05.2013г.

АУЗД

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №009,вх. Б, ет.4,ап.10

***

 

ДПС

Изх. №13-К-8 от

05.02.2014г.

20.

ПДП00259 от

22.05.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №009,Вх.Б,ет.4,ап.010

***

 

ДПС

Изх. № 13-К-8 от

05.02.2014г.

21.

АУ000224 от 21.05.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ БОГДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №12,ет.01, ап.003

***

 

ДПС/ДНИ

Изх. № 13-Г-14 от 05.02.2014г.

22.

ПДП000222 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ БОГДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №12,ет.01, ап.003

***

 

ДПС/ДНИ

Изх. № 13-Г-14 от 05.02.2014г.

23.

АУ000225 от

21.05.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ БОГДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №12,ет.01, ап.003

***

 

ТБО

Изх. № 13-Г-14 от 05.02.2014г.

24.

ПДП000223 от

21.05.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ БОГДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №12,ет.01, ап.003

***

 

ТБО

Изх. № 13-Г-14 от 05.02.2014г.

25.

ПДП002550 от

20.11.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ДОРКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №030, ет.4, ап.010

***

 

ПАТЕНТ

Изх. №13-С-17

от 05.02.2014г.