projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 22

PostHeaderIconСписък 22

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано 10.02.2014г.          

валидно до 24.02.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на доку

мента

Име на задълженото

лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълж

ението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000117от 29.04.2013г.

 

АУЗД

СТЕФАН ДЕЛЧОВ ДОЙЧЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Христо Ботев” №52

***

ДПС

Изх№ 13-С-19 от 10.02.2014г.

2.

ПДП000143 от

30.04.2013г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ДЕЛЧОВ ДОЙЧЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Христо Ботев” №52

***

ДПС

Изх№ 13-С-19 от 10.02.2014г.

3.

АУ000190от 17.05.2013г.

 

АУЗД

ИЛКО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

с. Синитово, общ..Пазарджик,

ул.”Четиридесет и шеста” №21

***

ДПС

Изх№ 13-И-9 от 10.02.2014г.

4.

ПДП000195от

17.05.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛКО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

с. Синитово, общ..Пазарджик,

ул.”Четиридесет и шеста” №21

***

ДПС

Изх№ 13-И-9 от 10.02.2014г.

5.

АУ000193от 17.05.2013г.

 

АУЗД

СТОЙЧО МИТКОВ ЙОРДАНОВ

с. Синитово, общ..Пазарджик,

ул.”Петдесет и първа” №11

***

ДПС

Изх№ 13-С-18 от 10.02.2014г.

6.

ПДП000197 от

17.05.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО МИТКОВ ЙОРДАНОВ

с. Синитово, общ..Пазарджик,

ул.”Петдесет и първа” №11

***

ДПС

Изх№ 13-С-18 от 10.02.2014г.

7.

АУ000202от 20.05.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

с. Хаджиево, общ..Пазарджик,

ул.”Деветнадесета” №5

***

ДПС

Изх№ 13-Г-15 от 10.02.2014г.

8.

ПДП000204 от

20.05.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

с. Хаджиево, общ..Пазарджик,

ул.”Деветнадесета” №5

***

ДПС

Изх№ 13-Г-15 от 10.02.2014г.

9.

АУ000207 от 20.05.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ

с. Хаджиево, общ..Пазарджик,

ул.”Трета” №9

***

ДПС

Изх№ 13-Д-14 от 10.02.2014г.

10.

ПДП000208 от

20.05.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ

с. Хаджиево, общ..Пазарджик,

ул.”Трета” №9

***

ДПС

Изх№ 13-Д-14 от 10.02.2014г.

11.

АУ000590от 07.06.2013г.

 

АУЗД

ЕМИН

ШЕРИФ

ЮСУФ

гр.Пазарджик,

ул.”Луда Яна” №53

***

ДПС / ДНИ

Изх№ 13-Е-6 от 10.02.2014г.

12.

ПДП000574 от

07.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИН

ШЕРИФ

ЮСУФ

гр.Пазарджик,

ул.”Луда Яна” №53

***

ДПС / ДНИ

Изх№ 13-Е-6 от 10.02.2014г.

13.

АУ000591 от 07.06.2013г.

 

АУЗД

ЕМИН

ШЕРИФ

ЮСУФ

гр.Пазарджик,

ул.”Луда Яна” №53

***

ТБО

Изх№ 13-Е-6 от 10.02.2014г..

14.

ПДП000575 от

07.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИН

ШЕРИФ

ЮСУФ

гр.Пазарджик,

ул.”Луда Яна” №53

***

ТБО

Изх№ 13-Е-6 от 10.02.2014г.

15.

АУ000592от 07.06.2013г.

 

АУЗД

РЕСМИЕ

ШЕФКЕТ

ЮСУФ

гр.Пазарджик,

ул.”Луда Яна” №53

***

ДПС / ДНИ

Изх.№13-Р-8 от 10.02.2014г.

16.

ПДП000576от

07.06.2013г.

 

ПОКАНА

РЕСМИЕ

ШЕФКЕТ

ЮСУФ

гр.Пазарджик,

ул.”Луда Яна” №53

***

ДПС / ДНИ

Изх.№13-Р-8 от 10.02.2014г.

17.

АУ000593от 07.06.2013г.

 

АУЗД

РЕСМИЕ

ШЕФКЕТ

ЮСУФ

гр.Пазарджик,

ул.”Луда Яна” №53

***

ТБО

Изх.№13-Р-8 от 10.02.2014г.

18.

ПДП000577от

07.06.2013г.

 

ПОКАНА

РЕСМИЕ

ШЕФКЕТ

ЮСУФ

гр.Пазарджик,

ул.”Луда Яна” №53

***

ТБО

Изх.№13-Р-8 от 10.02.2014г.

19.

АУ000631 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна Гора” №34, ет.5, ап.17

***

ДПС

Изх.№13-Д-13 от 10.02.2014г.

20.

ПДП000604 от

10.06.2013г..

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна Гора” №34, ет.5, ап.17

***

ДПС

Изх.№13-Д-13 от 10.02.2014г.

21.

АУ000614 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН ИВАНОВ ПЕЦАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Софроний Врачански ” № 2

***

ДПС

Изх.№13-К-9 от 10.02.2014г.

22.

ПДП000595 от

10.06.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ИВАНОВ ПЕЦАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Софроний Врачански ” № 2

***

ДПС

Изх.№ 13-К-9 от 10.02.2014г.

23.

АУ000708 от

13.06.2013г.

 

АУЗД

МИХАЙЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”МОРАВА ” № 4

***

ДПС

Изх №13-М-15 от

10.02.2014г.

24.

ПДП000723 от

14.06.2013г.

 

ПОКАНА

МИХАЙЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”МОРАВА ” № 4

***

ДПС

Изх №13-М-15 от

10.02.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 10.02.2014г.          

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 24.02.2013г.