PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация – Пазарджик”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация – Пазарджик”

 

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9025705 на 11.02.2014г.