projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 23

PostHeaderIconСписък 23

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 13.02.2014г.          

валидно до 27.02.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на доку

мента

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълж

ението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000093 от 26.04.2013г.

 

АУЗД

СЪБО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

с. КралиМарко, общ..Пазарджик,

ул.”Първа” №22

***

ДПС

Изх№ 13-С-21 от 13.02.2014г.

2.

ПДП000111 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

СЪБО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

с. КралиМарко, общ..Пазарджик,

ул.”Първа” №22

***

ДПС

Изх№ 13-С-21 от 13.02.2014г.

3.

АУ000172 от 16.05.2013г.

 

АУЗД

ИГНАТ ИГНАТОВ ПАНТОВ

с. Синитово, общ..Пазарджик,

ул.”Петдесетаа” №6

***

ДПС

Изх№ 13-И-11 от 13.02.2014г.

4.

ПДП000175 от

16.05.2013г.

 

ПОКАНА

ИГНАТ ИГНАТОВ ПАНТОВ

с. Синитово, общ..Пазарджик,

ул.”Петдесетаа” №6

***

ДПС

Изх№ 13-И-11 от 13.02.2014г.

5.

АУ000173 от 16.05.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

с. Синитово, общ..Пазарджик,

ул.”Пета” №27

***

ДПС

Изх№ 13-Д-15 от 13.02.2014г.

6.

ПДП000177 от

16.05.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

с. Синитово, общ..Пазарджик,

ул.”Пета” №27

***

ДПС

Изх№ 13-Д-15 от 13.02.2014г.

7.

АУ000425 от 03.06.2013г.

 

АУЗД

ВЕНКО ТОДОРОВ ЛЮБОМИРОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Епископ Дионисии” №29

***

ДПС

Изх№ 13-В-11 от 13.02.2014г.

8.

ПДП000421 от

03.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕНКО ТОДОРОВ ЛЮБОМИРОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Епископ Дионисии” №29

***

ДПС

Изх№ 13-В-11 от 13.02.2014г.

9.

АУ000483 от 04.06.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН КУЗМАНОВ ГАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №31, ет.3

***

ДПС

Изх№ 13-С-22 от 13.02.2014г.

10.

ПДП000481 от

04.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН КУЗМАНОВ ГАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №31, ет.3

***

ДПС

Изх№ 13-С-22 от 13.02.2014г.

11.

АУ000490 от 04.06.2013г.

 

АУЗД

ЯНКО ЙОСИФОВ РАШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ясен” №27

***

ДПС

Изх№ 13-Я-1 от 13.02.2014г.

12.

ПДП000486 от

04.06.2013г..

 

ПОКАНА

ЯНКО ЙОСИФОВ РАШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ясен” №27

***

ДПС

Изх№ 13-Я-1 от 13.02.2014г.

13.

АУ000498 от 05.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Вит II ” № 9,

вх.А, ет.2, ап.6

***

ДПС

Изх№ 13-И-12 от 13.02.2014г.

14.

ПДП000491 от

05.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Вит II ” № 9,

вх.А, ет.2, ап.6

***

ДПС

Изх№ 13-И-12 от 13.02.2014г.

15.

АУ000505 от

05.06.2013г.

 

АУЗД

ГОСПОДИН ТРИФОНОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Теофил Бейков” №39

***

ТБО

Изх№ 13-Г-17 от 13.02.2014г.

16.

ПДП000663 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГОСПОДИН ТРИФОНОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Теофил Бейков” №39

***

ТБО

Изх№ 13-Г-17 от 13.02.2014г.

17.

АУ000623 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

ГОСПОДИН ТРИФОНОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Теофил Бейков” №39

***

ДПС /

ДНИ

Изх№ 13-Г-17 от 13.02.2014г.

18.

ПДП000660 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГОСПОДИН ТРИФОНОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Теофил Бейков” №39

***

ДПС /

ДНИ

Изх№ 13-Г-17 от 13.02.2014г.

19.

АУ000511 от 05.06.2013г.

АУЗД

ДИМИТРИЙКА ЗАПРИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев ” №106, ет.5, ап.19

***

ДПС /

ДНИ

Изх№ 13-Д-16 от 13.02.2014г.

20.

ПДП00507 от

05.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИЙКА ЗАПРИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев ” №106, ет.5, ап.19

***

ДПС /

ДНИ

Изх№ 13-Д-16 от 13.02.2014г.

21.

АУ000517 от 05.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТРИЙКА ЗАПРИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев ” №106, ет.5, ап.19

***

ТБО

Изх№ 13-Д-16 от 13.02.2014г.

22.

ПДП000518 от

05.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИЙКА ЗАПРИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев ” №106, ет.5, ап.19

***

ТБО

Изх№ 13-Д-16 от 13.02.2014г.

23.

АУ000566 от

07.06.2013г.

 

АУЗД

КОЛЬО НЕШОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №12,ет8, ап.24

***

 

ДПС

Изх№ 13-К-10 от 13.02.2014г.

24.

ПДП000555 от

07.06.2013г.

 

ПОКАНА

КОЛЬО НЕШОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №12,ет8, ап.24

***

ДПС

Изх№ 13-К-10 от 13.02.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.02.-2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.02.2014г.