projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 24

PostHeaderIconСписък 24

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 18.02.2014г.          
валидно до 04.03.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000256от 22.05.2013г.

 

АУЗД

КАТЯ АТАНАСОВА ЦЪРВУЛАНОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Ал. Стамболийски” №38, вх.Б

***

ДПС / ДНИ

Изх № 13-К-11 от

18.02.2014г.

2.

ПДП000276 от

23.05.2013г.

 

ПОКАНА

КАТЯ АТАНАСОВА ЦЪРВУЛАНОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Ал. Стамболийски” №38, вх.Б

***

ДПС / ДНИ

Изх № 13-К-11 от

18.02.2014г.

3.

АУ000266от 23.05.2013г.

 

АУЗД

КАТЯ АТАНАСОВА ЦЪРВУЛАНОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Ал. Стамболийски” №38, вх.Б

***

ТБО

Изх № 13-К-11 от

18.02.2014г.

4.

ПДП000268 от

23.05.2013г.

 

ПОКАНА

КАТЯ АТАНАСОВА ЦЪРВУЛАНОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Ал. Стамболийски” №38, вх.Б

***

ТБО

Изх № 13-К-11 от

18.02.2014г.

5.

АУ000260от 22.05.2013г.

 

АУЗД

Марийка Гълъбинина Стойчева

с. Дебръщица, общ..Пазарджик,

ул.”Двадесет и девета “ №18

***

ДПС

Изх№ 13-М-16 от

18.02.2014г.

6.

ПДП000262 от

22.05.2013г.

 

ПОКАНА

Марийка Гълъбинина Стойчева

с. Дебръщица, общ..Пазарджик,

ул.”Двадесет и девета “ №18

***

ДПС

Изх№ 13-М-16 от

18.02.2014г.

7.

АУ000262 от 22.05.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАМБРЕВ

с. Дебръщица, общ..Пазарджик,

ул.”Осма “ №37

***

ДПС

Изх № 13-П-11 от

18.02.2014г.

8.

ПДП000265 от

22.05.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАМБРЕВ

с. Дебръщица, общ..Пазарджик,

ул.”Осма “ №37

***

ДПС

Изх № 13-П-11 от

18.02.2014г.

9.

АУ000264 от 23.05.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОНОВ

с. Дебръщица, общ..Пазарджик,

ул.”Първа “ №40 А

***

ДПС

Изх № 13-Т-7 от

18.02.2014г.

10.

ПДП000267 от

23.05.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОНОВ

с. Дебръщица, общ..Пазарджик,

ул.”Първа “ №40 А

***

ДПС

Изх № 13-Т-7 от

18.02.2014г.

11.

АУ000291от 27.05.2013г.

 

АУЗД

Тамара Александрова Мичева

с. Добровница, общ..Пазарджик,

ул.”Тринадесет “ № 4

***

ДПС

Изх № 13-Т-6 от

18.02.2014г.

12.

ПДП000296 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

Тамара Александрова Мичева

с. Добровница, общ..Пазарджик,

ул.”Тринадесет “ № 4

***

ДПС

Изх № 13-Т-6 от

18.02.2014г.

13.

АУ000299 от 27.05.2013г.

 

АУЗД

ЗАПРЯН СТАНЧЕВ КОСТАДИНОВ

с. Овчеполциа, общ..Пазарджик,

ул.”Единадесета “ № 38

***

ДПС

Изх № 13-З-2 от

18.02.2014г.

14.

ПДП000301 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

ЗАПРЯН СТАНЧЕВ КОСТАДИНОВ

с. Овчеполциа, общ..Пазарджик,

ул.”Единадесета “ № 38

***

ДПС

Изх № 13-З-2 от

18.02.2014г.

15.

АУ000302 от 27.05.2013г.

 

АУЗД

ОСМАН МАСТЪКОВ ОСМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №33, ет.2, ап.7

***

ДПС

Изх № 13-О-2 от

18.02.2014г.

16.

ПДП000310 от

27.05.2013г..

 

ПОКАНА

ОСМАН МАСТЪКОВ ОСМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №33, ет.2, ап.7

***

ДПС

Изх № 13-О-2 от

18.02.2014г.

17.

АУ000308 от

27.05.2013г.

 

АУЗД

Златка Костадинова Захариева

с. Овчеполци, ул.”Трета” №15

***

ДПС

Изх. № 13-З-1 от

18.02.2014г.

18.

ПДП000313 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

Златка Костадинова Захариева

с. Овчеполци, ул.”Трета” №15

***

ДПС

Изх. № 13-З-1 от

18.02.2014г.

19.

АУ000309 от 27.05.2013г.

 

АУЗД

НАЙДЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

с. Овчеполци, ул.”Четиринадесета” №18

***

ДПС

Изх. № 13-Н-3 от

18.02.2014г.

20.

ПДП000314 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

НАЙДЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

с. Овчеполци, ул.”Четиринадесета” №18

***

ДПС

Изх. № 13-Н-3 от

18.02.2014г.

21.

АУ000007 от 06.01.2014г.

АУЗД

“ВЪЛКОВ И СИН” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №8

***

ДПС / ДНИ /ТБО /

Изх№13-38-43 от

18.02.2014г.

22.

ПДП00019 от

07.01.2014г.

 

ПОКАНА

“ВЪЛКОВ И СИН” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №8

***

ДПС / ДНИ /ТБО /

Изх№13-38-43 от

18.02.2014г.

23.

АУ000017 от 07.01.2014г.

 

АУЗД

РУМЕН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №8

***

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Р-10 от

18.02.2014г.

24.

ПДП000020 от

07.01.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЕН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №8

***

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Р-10 от

18.02.2014г.

25.

АУ000164 от

11.02.2014г.

 

АУЗД

“Лампси Транс Рент Логистик-11” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №9

***

 

ДПС

Изх№13-38-42 от

18.02.2014г.

26.

ПДП000195 от

11.02.2014г.

 

ПОКАНА

“Лампси Транс Рент Логистик-11” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №9

***

ДПС

Изх№13-38-42 от

18.02.2014г.

27.

ПДП002555от

20.11.2013г.

 

ПОКАНА

Светлана Георгиева Атанасова

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №19, ет.3, ап.33

***

ПАТЕНТ

Изх.№ 13-С-25 от

18.02.2014г.

28.

ПДП002571 от

20.11.2013г.

 

ПОКАНА

АНТОН СЛАВЧЕВ КИРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №32, ет.1, ап..1

***

ПАТЕНТ

Изх.№ 13-А-12 от

18.02.2014г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.02.2014г.
Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.03.2014г.