projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 25

PostHeaderIconСписък 25


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък, 21.02.2014г.          

валидно до 07.03.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълже

ното лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000311 от 28.05.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР СТАНКОВ КОЗАРЕВ

с. Паталеница, общ..Пазарджик,

ул.”Двадесет и осма” №21

***

ДПС

Изх № 13-Т-8 от

21.02.2014г.

2.

ПДП000315 от

28.05.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР СТАНКОВ КОЗАРЕВ

с. Паталеница, общ..Пазарджик,

ул.”Двадесет и осма” №21.

***

ДПС

Изх № 13-Т-8 от

21.02.2014г.

3.

АУ000315 от 28.05.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАНТАРОВ

с. Паталеница, общ..Пазарджик,

ул.”Девета” № 013

***

ДНИ

Изх № 13-А-13 от

21.02.2014г.

4.

ПДП000318 от

28.05.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАНТАРОВ

с. Паталеница, общ..Пазарджик,

ул.”Девета” № 013.

***

ДНИ

Изх № 13-А-13 от

21.02.2014г.

5.

АУ000316 от 28.05.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАНТАРОВ

с. Паталеница, общ..Пазарджик,

ул.”Девета” № 013.

***

ТБО

Изх № 13-А-13 от

21.02.2014г.

6.

ПДП000319 от

28.05.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАНТАРОВ

с. Паталеница, общ..Пазарджик,

ул.”Девета” № 013.

***

ТБО

Изх № 13-А-13 от

21.02.2014г.

7.

АУ000417 от 03.06.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ МЕРДЖАНОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Шейново” № 12,ет.4,ап.13

 

***

ДНИ, ДПС

Изх № 13-А-14 от

21.02.2014г.

8.

ПДП000411 от

03.06.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ МЕРДЖАНОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Шейново” № 12,ет.4,ап.13

 

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-А 14 от

21.02.2014г.

9.

АУ000418 от 03.06.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ МЕРДЖАНОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Шейново” № 12,ет.4,ап.13

 

***

ТБО

Изх № 13-А-14 от

21.02.2014г.

10.

ПДП000412 от

03.06.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ МЕРДЖАНОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Шейново” № 12,ет.4,ап.13

 

***

ТБО

Изх № 13-А-14 от

21.02.2014г.

11.

АУ000371 от 30.05.2013г.

 

АУЗД

БОРИС ЙОРДАНОВ

ТОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №34, ет.6, ап.017

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-Б-5 от

21.02.2014г.

12.

ПДП000349 от

30.05.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС ЙОРДАНОВ

ТОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №34, ет.6, ап.017

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-Б-5 от

21.02.2014г.

13.

АУ000372 от 30.05.2013г.

 

АУЗД

БОРИС ЙОРДАНОВ

ТОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №34, ет.6, ап.017

***

ТБО

Изх № 13-Б-5 от

21.02.2014г.

14.

ПДП000350 от

30.05.2013г..

 

ПОКАНА

БОРИС ЙОРДАНОВ

ТОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №34, ет.6, ап.017

***

ТБО

Изх № 13-Б-5 от

21.02.2014г.

15.

АУ000373 от 30.05.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН АНГЕЛОВ

ПИНДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум ” № 015, , ет.3, ап.8

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-К-13 от

21.02.2014г.

16.

ПДП000385 от

31.05.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН АНГЕЛОВ

ПИНДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум ” № 015, , ет.3, ап.8

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-К-13 от

21.02.2014г.

17.

АУ000374 от

30.05.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН АНГЕЛОВ

ПИНДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум ” № 015, , ет.3, ап.8

***

ТБО

Изх № 13-К-13 от

21.02.2014г.

18.

ПДП000386 от

31.05.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН АНГЕЛОВ

ПИНДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум ” № 015, , ет.3, ап.8

***

ТБО

Изх № 13-К-13 от

21.02.2014г.

19.

АУ000375 от 30.05.2013г.

 

АУЗД

НАДКА СЛАВЧЕВА ПИНДЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум ” № 015, , ет.3, ап.8

***

ДНИ

Изх № 13-Н-4 от

21.02.2014г.

20.

ПДП000373 от

30.05.2013г.

 

ПОКАНА

НАДКА СЛАВЧЕВА ПИНДЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум ” № 015, , ет.3, ап.8

***

ДНИ

Изх № 13-Н-4 от

21.02.2014г.

21.

АУ000376 от 30.05.2013г.

АУЗД

НАДКА СЛАВЧЕВА ПИНДЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум ” № 015, , ет.3, ап.8

***

ТБО

Изх № 13-Н-4 от

21.02.2014г.

22.

ПДП00374 от

30.05.2013г.

 

ПОКАНА

НАДКА СЛАВЧЕВА ПИНДЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум ” № 015, , ет.3, ап.8

***

ТБО

Изх № 13-Н-4 от

21.02.2014г.

23.

АУ000197 от 20.05.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

с.Синитово,общ.Пазарджик ул.”Пета ” №040

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-Т-9 от

21.02.2014г.

24.

ПДП000200от

20.05.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

с.Синитово,общ.Пазарджик, ул.”Пета „ №040

***

ДНИ.ДПС

Изх № 13-Т-9 от

21.02.2014г.

25.

АУ000198 от

20.05.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

с.Синитово,общ.Пазарджик, ул.”Пета ” №040

***

 

ТБО

Изх № 13-Т-9 от

21.02.2014г.

26.

ПДП000201 от

20.05.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

с.Синитово, общ.Пазарджик, ул.”Пета ” №040

***

ТБО

Изх № 13-Т-9 от

21.02.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 21.02.-2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 07.03.2014г.