projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 27

PostHeaderIconСписък 27

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 27.02.2014г.          

валидно до 13.03.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000448 от 03.06.2013г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ДЕЯНОВА

с. Мокрище, ул. “Трета” №7

******

ДПС

Изх № 13-В-12 от

27.02.2014г.

2.

ПДП000448 от

03.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ДЕЯНОВА

с. Мокрище, ул. “Трета” №7

******

ДПС

Изх № 13-В-12 от

27.02.2014г.

3.

АУ000456 от 03.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕДЕВ

с. Мокрище, ул. “Трета” №18

******

 

ДПС

Изх № 13-Г-23 от

27.02.2014г.

4.

ПДП000450 от

03.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕДЕВ

с. Мокрище, ул. “Трета” №18

******

 

ДПС

Изх № 13-Г-23 от

27.02.2014г.

5.

АУ000513 от 05.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

с. Мирянци, ул. “Девета” №23

******

ДПС

Изх№ 13-И-16 от

27.02.2014г.

6.

ПДП000517 от

05.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

с. Мирянци, ул. “Девета” №23

******

ДПС

Изх№ 13-И-16 от

27.02.2014г.

7.

АУ000536 от 06.06.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР ГЕОРГИЕВ АРБАЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.03, ап.007

******

ТБО

Изх № 13-Т-11 от

27.02.2014г.

8.

ПДП000530 от

06.06.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ АРБАЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.03, ап.007

******

ТБО

Изх № 13-Т-11 от

27.02.2014г.

9.

АУ000531 от 06.06.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР ГЕОРГИЕВ АРБАЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.03, ап.007

******

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-Т-11 от

27.02.2014г.

10.

ПДП000527 от

06.06.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ АРБАЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.03, ап.007

******

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-Т-11 от

27.02.2014г.

11.

АУ000538 от 06.06.2013г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Морава” №4

******

ДПС/ ПД

Изх № 13-В-13 от

27.02.2014г.

12.

ПДП000633 от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Морава” №4

******

ДПС/ ПД

Изх № 13-В-13 от

27.02.2014г.

13.

АУ000541 от 06.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР АНГЕЛОВ МАРГАРИТОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Дунав” №012, ет.03, ап.007

******

ДПС

Изх № 13-П-13 от

27.02.2014г.

14.

ПДП000629 от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ МАРГАРИТОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Дунав” №012, ет.03, ап.007

******

ДПС

Изх № 13-П-13 от

27.02.2014г.

15.

АУ000544 от 06.06.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛКА ИВАНОВА АРБАЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.03, ап.007

******

ТБО

Изх № 13-В-14 от

27.02.2014г.

16.

ПДП000536 от

06.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛКА ИВАНОВА АРБАЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.03, ап.007

******

ТБО

Изх № 13-В-14 от

27.02.2014г.

17.

АУ000539 от

06.06.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛКА ИВАНОВА АРБАЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.03, ап.007

******

ДНИ

Изх.№ 13-В-14 от

27.02.2014г.

18.

ПДП000535 от

06.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛКА ИВАНОВА АРБАЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №050, ет.03, ап.007

******

ДНИ

Изх.№ 13-В-14 от

27.02.2014г.

19.

АУ000546 от 06.06.2013г.

 

АУЗД

БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ДЖОНГОВ

с. Мало Конаре, ул. “Четиридесет и четвърта” №1

******

ДПС/ ПД

Изх. № 13-Б-8 от

27.02.2014г.

20.

ПДП000538 от

06.06.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ДЖОНГОВ

с. Мало Конаре, ул. “Четиридесет и четвърта” №1

******

ДПС/ ПД

Изх. № 13-Б-8 от

27.02.2014г.

21.

АУ000579 от 07.06.2013г.

АУЗД

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №1

******

ДПС

Изх№13-В-15 от

27.02.2014г.

22.

ПДП000640 от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №1

******

ДПС

Изх№13-В-15 от

27.02.2014г.

23.

АУ000573 от 07.06.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №76, вх.Б, ет.8, ап.63

******

ТБО

Изх № 13-Т-12 от

27.02.2014г.

24.

ПДП000563 от

07.06.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №76, вх.Б, ет.8, ап.63

******

ТБО

Изх № 13-Т-12 от

27.02.2014г.

25.

АУ000572 от

07.06.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №76, вх.Б, ет.8, ап.63

*****

ДПС/ ДНИ

Изх№13-Т-12 от

27.02.2014г.

26.

ПДП000561 от

07.06.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №76, вх.Б, ет.8, ап.63

*****

ДПС/ ДНИ

Изх№13-Т-12 от

27.02.2014г.

27.

АУ000212 от

20.05.2013г.

 

АУЗД

МИАЛЧЕ ЛЮБЕ ВЕЛИЧКОВСКИ

с. Црънча, ул. “Четиридесет и шеста” №13

*****

ДПС/ ПД

Изх.№13-М-18 от

27.02.2014г.

28.

ПДП000214 от

20.05.2013г.

 

ПОКАНА

МИАЛЧЕ ЛЮБЕ ВЕЛИЧКОВСКИ

с. Црънча, ул. “Четиридесет и шеста” №13

*****

ДПС/ ПД

Изх.№13-М-18 от

27.02.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.02.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.03.2014г.