projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 28

PostHeaderIconСписък 28

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 28.02.2014г.          

валидно до 14.03.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000243 от 22.05.2013г.

 

АУЗД

ОРЛИН НИКОЛОВ БИЛЮКОВ

с. Черногорово, ул. “Шеста” №15

******

ДПС/ ПД

Изх № 13-О-4 от

28.02.2014г.

2.

ПДП000246 от

22.05.2013г.

 

ПОКАНА

ОРЛИН НИКОЛОВ БИЛЮКОВ

с. Черногорово, ул. “Шеста” №15

******

ДПС/ ПД

Изх № 13-О-4 от

28.02.2014г.

3.

АУ000343 от 29.05.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СПАСОВ КУШИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №001, ет.12, ап.067

******

ДПС/ ПД

Изх № 13-Г-24 от

28.02.2014г.

4.

ПДП000352 от

30.05.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СПАСОВ КУШИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №001, ет.12, ап.067

******

ДПС/ ПД

Изх № 13-Г-24 от

28.02.2014г.

5.

АУ000389 от 30.05.2013г.

 

АУЗД

ЮЛИЯН ЕВТИМОВ СТОЯНОВ

с. Сарая, ул. “Двадесет и трета” №6

******

ДПС

Изх№13-Ю-1 от

28.02.2014г.

6.

ПДП000377 от

30.05.2013г.

 

ПОКАНА

ЮЛИЯН ЕВТИМОВ СТОЯНОВ

с. Сарая, ул. “Двадесет и трета” №6

******

ДПС

Изх№13-Ю-1 от

28.02.2014г.

7.

АУ000390 от 31.05.2013г.

 

АУЗД

НАСКА МИХАЙЛОВА ШОПОВА

с. Сарая, ул. “Двадесет и трета” №13 А

******

ДПС

Изх № 13-Н-8 от

28.02.2014г.

8.

ПДП000378 от

31.05.2013г.

 

ПОКАНА

НАСКА МИХАЙЛОВА ШОПОВА

с. Сарая, ул. “Двадесет и трета” №13 А

******

ДПС

Изх № 13-Н-8 от

28.02.2014г.

9.

АУ000392 от 31.05.2013г.

 

АУЗД

ПЕТКО БОРИСОВ БОНЧЕВ

с. Сарая, ул. “Двадесет и трета” №18

******

ДПС

Изх № 13-П-15 от

28.02.2014г.

10.

ПДП000379 от

31.05.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО БОРИСОВ БОНЧЕВ

с. Сарая, ул. “Двадесет и трета” №18

******

ДПС

Изх № 13-П-15 от

28.02.2014г.

11.

АУ000394 от 31.05.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ВЕЛЕВ

с. Сарая, ул. “Двадесет и шеста” №10

******

ДПС

Изх № 13-В-17 от

28.02.2014г.

12.

ПДП000382 от

31.05.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ВЕЛЕВ

с. Сарая, ул. “Двадесет и шеста” №10

******

ДПС

Изх № 13-В-17 от

28.02.2014г.

13.

АУ001413 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ВЕЛЕВ

с. Сарая, ул. “Двадесет и шеста” №10

******

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-В-17 от

28.02.2014г.

14.

ПДП001382 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ВЕЛЕВ

с. Сарая, ул. “Двадесет и шеста” №10

******

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-В-17 от

28.02.2014г.

15.

АУ000403 от 31.05.2013г.

 

АУЗД

СТЕФАН КАЛОФЕРОВ КАРАМИНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №014, ет.03, ап.007

******

ТБО

Изх № 13-С-31 от

28.02.2014г.

16.

ПДП000470 от

04.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН КАЛОФЕРОВ КАРАМИНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №014, ет.03, ап.007

******

ТБО

Изх № 13-С-31 от

28.02.2014г.

17.

АУ000406 от

31.05.2013г.

 

АУЗД

СТЕФАН КАЛОФЕРОВ КАРАМИНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №014, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ ДПС

Изх.№ 13-С-31 от

28.02.2014г.

18.

ПДП000469 от

04.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН КАЛОФЕРОВ КАРАМИНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №014, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ ДПС

Изх.№ 13-С-31 от

28.02.2014г.

19.

АУ000464 от 04.06.2013г.

 

АУЗД

РУЖДИ САДУЛОВ СИНАПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №024, ет.01

******

ДПС/ ПД

Изх.№ 13-Р-12 от

28.02.2014г.

20.

ПДП000506 от

05.06.2013г.

 

ПОКАНА

РУЖДИ САДУЛОВ СИНАПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №024, ет.01

******

ДПС/ ПД

Изх.№ 13-Р-12 от

28.02.2014г.

21.

АУ000472 от 04.06.2013г.

АУЗД

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ

с. Мокрище, ул. “Шестнадесета” №003

******

ДПС/ ДНИ

Изх№13-В-18 от

28.02.2014г.

22.

ПДП000472 от

04.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ

с. Мокрище, ул. “Шестнадесета” №003

******

ДПС/ ДНИ

Изх№13-В-18 от

28.02.2014г.

23.

АУ000489 от 04.06.2013г.

 

АУЗД

ЧЕРЕШКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

с. Сарая, ул. “Двадесет и девета” №008

******

ДПС

Изх № 13-Ч-1 от

28.02.2014г.

24.

ПДП000485 от

04.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЧЕРЕШКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

с. Сарая, ул. “Двадесет и девета” №008

******

ДПС

Изх № 13-Ч-1 от

28.02.2014г.

25.

АУ000545 от

06.06.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС БОРИСОВ ПАНДЕЛИЕВ

с. Мирянци, ул. “Първа” №028

*****

ДПС/ ПД

Изх№13-А-22 от

28.02.2014г.

26.

ПДП000537 от

06.06.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС БОРИСОВ ПАНДЕЛИЕВ

с. Мирянци, ул. “Първа” №028

*****

ДПС/ ПД

Изх№13-А-22 от

28.02.2014г.

27.

АУ000089 от

26.04.2013г.

 

АУЗД

ДИМО БОРИСОВ ПАВЛОВ

с. Гелеменово, ул. “Двадесет и първа” №16

*****

ДПС

Изх.№13-Д-22 от

28.02.2014г.

28.

ПДП000101 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМО БОРИСОВ ПАВЛОВ

с. Гелеменово, ул. “Двадесет и първа” №16

*****

ДПС

Изх.№13-Д-22 от

28.02.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 28.02.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 14.03.2014г.