projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 29

PostHeaderIconСписък 29

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 05.03.2014г.          

валидно до 19.03.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000641от 11.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЛИНЧЕВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Яков Матакиев” № 24

******

ДПС/ДНИ

Изх № 13-И-17 от

05.03.2014г.

2.

ПДП000611от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЛИНЧЕВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Яков Матакиев” № 24

******

ДПС/ДНИ

Изх № 13-И-17 от

05.03.2014г.

3.

АУ000642от 11.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЛИНЧЕВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Яков Матакиев” № 24

******

ТБО

Изх № 13-И-17 от

05.03.2014г.

4.

ПДП000612от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЛИНЧЕВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Яков Матакиев” № 24

******

ТБО

Изх № 13-И-17 от

05.03.2014г.

5.

АУ000644 от 11.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОСКОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Патр. Евтимий” № 25, ет.3, ап.8

******

ДПС

Изх № 13-Г-25 от

05.03.2014г.

6.

ПДП000702 от

13.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОСКОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Патр. Евтимий” № 25, ет.3, ап.8

******

ДПС

Изх № 13-Г-25 от

05.03.2014г.

7.

АУ000645 от

11.06.2013г.

АУЗД

ЯСИН МУСТАФА ХАЛИЛ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Есперанто” № 9,вх.В, ет.4,ап.7

******

 

ДПС

 

Изх № 13-Я-2 от

05.03.2014г.

8.

ПДП000656 от

12.06.2013г.

ПОКАНА

ЯСИН МУСТАФА ХАЛИЛ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Есперанто” № 9,вх.В, ет.4,ап.7

******

 

ДПС

 

Изх № 13-Я-2 от

05.03.2014г.

9.

АУ000655 от 11.06.2013г.

АУЗД

ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ КРЪСТЕВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик ул.”Четиридесет и осма ” №011 Б

******

 

ДПС

 

Изх № 13-В-19 от

05.03.2014г.

10.

ПДП000659 от

12.06.2013г.

ПОКАНА

ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ КРЪСТЕВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик ул.”Четиридесет и осма ” №011 Б

******

 

ДПС

 

Изх № 13-В-19 от

05.03.2014г.

11.

АУ000656 от 11.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕРГИНА ИВАНОВА БОЖИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №2, ет.9, ап.48

******

ДНИ/ДПС

Изх № 13-Г-26 от

05.03.2014г.

12.

ПДП000706 от

13.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕРГИНА ИВАНОВА БОЖИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №2, ет.9, ап.48

******

ДНИ/ДПС

Изх № 13-Г-26 от

05.03.2014г.

13.

АУ000662 от 11.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕРГИНА ИВАНОВА БОЖИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №2, ет.9, ап.48

******

ТБО

Изх № 13-Г-26 от

05.03.2014г.

14.

ПДП000707 от

13.06.2013г..

 

ПОКАНА

ГЕРГИНА ИВАНОВА БОЖИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №2, ет.9, ап.48

******

ТБО

Изх № 13-Г-26 от

05.03.2014г.

15.

АУ000659 от

11.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АСЕНОВ КОМСИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов ” № 002, вх.А, ет.4, ап.12

******

ТБО

Изх № 13-Д-24 от

05.03.2014г.

16.

ПДП000674 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АСЕНОВ КОМСИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов ” № 002, вх.А, ет.4, ап.12

******

ТБО

Изх № 13-Д-24 от

05.03.2014г.

17.

АУ000661 от 11.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АСЕНОВ КОМСИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов ” № 002, вх.А, ет.4, ап.12

******

ДНИ

Изх № 13-Д-24 от

05.03.2014г.

18.

ПДП000673 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АСЕНОВ КОМСИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов ” № 002, вх.А, ет.4, ап.12

******

ДНИ

Изх № 13-Д-24 от

05.03.2014г.

19.

АУ000664 от 11.06.2013г.

АУЗД

ЛАЗАР СЛАВЕЕВ БОЖИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №2, ет.10, ап.45

******

ДНИ

Изх № 13-Л-11 от

05.03.2014г.

20.

ПДП00708 от

13.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР СЛАВЕЕВ БОЖИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №2, ет.10, ап.45

******

ДНИ

Изх № 13-Л-11 от

05.03.2014г.

21.

АУ000665от 11.06.2013г.

 

АУЗД

ЛАЗАР СЛАВЕЕВ БОЖИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №2, ет.10, ап.45

******

ТБО

Изх № 13-Л-11 от

05.03.2014г.

22.

ПДП000709от

13.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР СЛАВЕЕВ БОЖИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №2, ет.10, ап.45

******

ТБО

Изх № 13-Л-11 от

05.03.2014г.

23.

АУ000671 от

11.06.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ИВАНОВ ЛАНДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №5

*****

ДПС

Изх № 13-А-23 от

05.03.2014г.

24.

ПДП000635 от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ИВАНОВ ЛАНДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №5

*****

ДПС

Изх № 13-А-23 от

05.03.2014г.

25.

АУ000676 от

12.06.2013г.

 

АУЗД

ЕТ “ТОПЛИНА-ГИН-ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Киселец” №9, ет.3, ап.9

*****

ДПС

Изх№13-38-56 от

05.03.2014г.

26.

ПДП000645 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ТОПЛИНА-ГИН-ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Киселец” №9, ет.3, ап.9

*****

ДПС

Изх№13-38-56 от

05.03.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 05.03.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.03.2014г.