projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 30

PostHeaderIconСписък 30

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 06.03.2014г.          

валидно до 20.03.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000603 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

ТОНИ ГЕОРГИЕВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

ул.”Ал. Стамболийски” 22,вх.А,ап.13

***

ДПС

Изх № 13-Т-16 от

06.03.2014г.

2.

ПДП000587от

10.06.2013г.

 

ПОКАНА

ТОНИ ГЕОРГИЕВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

ул.”Ал.Стамболийски” 22,вх.А,ап.13

***

ДПС

Изх № 13-Т-16 от

06.03.2014г.

3.

АУ000609 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик,

общ.Пазарджик

ул.”Места” № 037

***

ДПС

Изх № 13-Д-26 от

06.03.2014г.

4.

ПДП000592 от

10.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик,

общ.Пазарджик

ул.”Места” № 037.

***

ДПС

Изх № 13-Д-26 от

06.03.2014г.

5.

АУ000610 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОИЛОВ

гр..Пазарджик,

общ. Пазарджик

ул.”Г. Бенковски” № 133,ет.08,ап.029

***

ДПС

Изх № 13-Й-2 от

06.03.2014г.

6.

ПДП000593 от

10.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОИЛОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

ул.”Г.Бенковски” № 133,ет.08,ап. 029

***

ДПС

Изх № 13-Й-2 от

06.03.2014г.

7.

АУ000612 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

СТЕФАН КИРИЛОВ ЙОЦОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Г.Бенковски” № 98,ет.1,ап.02

***

ДПС

Изх № 13-С-33 от

06.03.2014г.

8.

ПДП000594 от

10.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН КИРИЛОВ ЙОЦОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Г.Бенковски” № 098,ет.1,ап.02

***

ДПС

Изх № 13-С-33 от

06.03.2014г.

9.

АУ000613 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ТОДОРОВ ЗАДРЕВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Петър Бонев” № 086,ет.7,ап.043

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-И-18 от

06.03.2014г.

10.

ПДП000695 от

13.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ТОДОРОВ ЗАДРЕВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Петър Бонев” № 086,ет.07,ап.043

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-И-18 от

06.03.2014г.

11.

АУ000615 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ТОДОРОВ

ЗАДРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 086, ет. 07, ап.043

***

ТБО

Изх № 13-И-18 от

06.03.2014г.

12.

ПДП000696 от

13.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ТОДОРОВ

ЗАДРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №086, ет.7, ап.043

***

ТБО

Изх № 13-И-18 от

06.03.2014г.

13.

АУ000621 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

САШКО БЕЧОВ

МАРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №.6

***

ДПС

Изх № 13-С-34 от

06.03.2014г.

14.

ПДП000600 от

10.06.2013г..

 

ПОКАНА

САШКО БЕЧОВ

МАРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №6

***

ДПС

Изх № 13-С-34 от

06.03.2014г.

15.

АУ000622 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

ДЕНКО ДЕНКОВ

ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” № 014, ет.04, ап. 009

***

ДПС

Изх № 13-Д-27 от

06.03.2014г.

16.

ПДП000632 от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДЕНКО ДЕНКОВ

ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” № 014, ет.04, ап.009

***

ДПС

Изх № 13-Д-27 от

06.03.2014г.

17.

АУ000625 от

10.06.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС СТОЯНОВ

ЦОКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Акад. Стоян Аргиров ” № 026, , ет.2,

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-А-24 от

06.03.2014г.

18.

ПДП000605 от

10.06.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС СТОЯНОВ

ЦОКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Акад. Стоян Аргиров ” № 026, , ет.2,

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-А-24 от

06.03.2014г.

19.

АУ000626 от 10.06.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС СТОЯНОВ ЦОКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Акад. Стоян Аргиров ” № 026, , ет..2,

***

ТБО

Изх № 13-А-24 от

06.03.2014г.

20.

ПДП000606 от

10.06.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС СТОЯНОВ   ЦОКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Акад. Стоян Аргиров ” № 026, , ет.2,

***

ТБО

Изх № 13-А-24 от

06.03.2014г.

21.

АУ000635 от 10.06.2013г.

АУЗД

ТЪРНА ИВАНОВА   АНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав ” № 011 , ап.019

***

ТБО

Изх № 13-Т-17 от

06.03.2014г.

22.

ПДП00670 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ТЪРНА ИВАНОВА АНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав ” № 011,   ап.019

***

ТБО

Изх № 13-Т-17 от

06.03.2014г.

23.

АУ000640 от 11.06.2013г.

 

АУЗД

ТЪРНА ИВАНОВА АНЧЕВА

гр.Пазарджик ул.”Дунав ” №011,ап.019

***

ДНИ

Изх № 13-Т-17 от

06.03.2014г.

24.

ПДП000667от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ТЪРНА ИВАНОВА АНЧЕВА

гр. Пазарджик, ул.”Дунав „ №011,ап.019

***

ДНИ.

Изх № 13-Т-17 от

06.03.2014г.

25.

АУ000672 от

11.06.2013г.

 

АУЗД

СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

с.Дебръщица

,общ.Пазарджик, ул.”Трета ” №004

***

 

ДПС

Изх № 13-С-35 от

06.03.2014г.

26.

ПДП000642 от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

с.Дебръщица,

общ.Пазарджик, ул.”Трета ” №004

***

ДПС

Изх № 13-С-35 от

06.03.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 06.03.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 20.03.2014г.