projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 31

PostHeaderIconСписък 31

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък, 07.03.2014г.          

валидно до 21.03.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000108 от 29.04.2013г.

 

АУЗД

НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА КАРАГЯУРОВА

гр. Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Дойран” №7

******

ДПС

Изх № 13-Н-9 от

07.03.2014г.

2.

ПДП000140 от

30.04.2013г.

 

ПОКАНА

НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА КАРАГЯУРОВА

гр. Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Дойран” №7

******

ДПС

Изх № 13-Н-9 от

07.03.2014г.

3.

АУ000163 от 15.05.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛ КАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

с. Пищигово, общ..Пазарджик,

ул.”Осма” № 34

******

ДПС

Изх № 13-Е-8 от

07.03.2014г.

4.

ПДП000166 от

15.05.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ КАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

с. Пищигово, общ..Пазарджик,

ул.”Осма” № 34

******

ДПС

Изх № 13-Е-8 от

07.03.2014г.

5.

АУ000156 от 15.05.2013г.

 

АУЗД

ГОШО ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

с. Априлци, общ..Пазарджик,

ул.Осемнадесета” №3

******

ДПС / ДНИ

Изх № 13-Г-27 от

07.03.2014г.

6.

ПДП000161 от

15.05.2013г.

 

ПОКАНА

ГОШО ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

с. Априлци, общ..Пазарджик,

ул.Осемнадесета” №3

******

ДПС / ДНИ

Изх № 13-Г-27 от

07.03.2014г.

7.

АУ000157 от 15.05.2013г.

 

АУЗД

ГОШО ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

с. Априлци, общ..Пазарджик,

ул.Осемнадесета” №3

******

ТБО

Изх № 13-Г-27 от

07.03.2014г.

8.

ПДП000162 от

15.05.2013г.

 

ПОКАНА

ГОШО ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

с. Априлци, общ..Пазарджик,

ул.Осемнадесета” №3

******

ТБО

Изх № 13-Г-27 от

07.03.2014г.

9.

АУ000666 от 11.06.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН ЩЕРЕВ МАЛИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №16, ет.3

******

ДПС / ДНИ

Изх № 13-К-15 от

07.03.2014г.

10.

ПДП000631 от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ЩЕРЕВ МАЛИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №16, ет.3, ап.12

******

ДПС / ДНИ

Изх № 13-К-15 от

07.03.2014г.

11.

АУ000668 от 11.06.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН ЩЕРЕВ МАЛИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №16, ет.3, ап.12

******

ТБО

Изх № 13-К-15 от

07.03.2014г.

12.

ПДП000630 от

11.06.2013г..

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ЩЕРЕВ МАЛИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №16, ет.3, ап.12

******

ТБО

Изх № 13-К-15 от

07.03.2014г.

13.

АУ000688 от 12.06.2013г.

 

АУЗД

ЕТ”ДИМИТЪР ГИНИН”

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №57

******

ДПС

Изх№13-38-58 от 07.03.2014г.

14.

ПДП000652 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЕТ”ДИМИТЪР ГИНИН”

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №57

******

ДПС

Изх№13-38-58 от

07.03.2014г.

15.

АУ000689 от

12.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АСЕНОВ ЧАВДАРОВ

с.Драгор, ул.”Дванадесета” №24А

******

ДПС

Изх № 13-Г-28 от

07.03.2014г.

16.

ПДП000653 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АСЕНОВ ЧАВДАРОВ

с.Драгор, ул.”Дванадесета” №24А

******

ДПС

Изх № 13-Г-28 от

07.03.2014г.

17.

АУ000691 от 12.06.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №22, ет.2, ап.6

******

ДПС / ДНИ

Изх № 13-А-25 от

07.03.2014г.

18.

ПДП000761 от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №22, ет.2, ап.6

******

ДПС / ДНИ

Изх № 13-А-25 от

07.03.2014г.

19.

АУ000693 от 12.06.2013г.

АУЗД

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев ” №3, ет.5, ап.10

******

ДПС / ДНИ

Изх № 13-Д-28 от

07.03.2014г.

20.

ПДП00661 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев ” №3, ет.5, ап.10

******

ДПС / ДНИ

Изх № 13-Д-28 от

07.03.2014г.

21.

АУ000695 от 12.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев ” №3, ет.5, ап.10

******

ТБО

Изх № 13-Д-28 от

07.03.2014г.

22.

ПДП000668 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев ” №3, ет.5, ап.10

******

ТБО

Изх № 13-Д-28 от

07.03.2014г.

23.

АУ000130 от

07.05.2013г.

 

АУЗД

ХРИСТО КИРИЛОВ ХРИСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №29, ет.7, ап.19

*****

 

ДПС

Изх № 13-Х-3 от

07.03.2014г.

24.

ПДП000698 от

13.06.2013г.

 

ПОКАНА

КОЛЬО НЕШОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №29, ет.7, ап.19

*****

ДПС

Изх № 13-Х-3 от

07.03.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 07.03.-2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.03.2014г.