projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 32

PostHeaderIconСписък 32

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 11.03.2014г.          

валидно до 25.03.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000759 от 17.06.2013г.

 

АУЗД

ЕКАТЕРИНА СТАНОЕВА СПАСОВА-ШЕП

С.Звъничево, общ. Пазарджик

ул.”Тридесета” № 015

***

ДПС

Изх № 13-Е -9 от

11.03.2014г.

2.

ПДП000746от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЕКАТЕРИНА СТАНОЕВА СПАСОВА-ШЕП

С.Звъничево, общ. Пазарджик

ул.”Тридесета” № 015

***

ДПС

Изх № 13-Е - 9 от

11.03.2014г..

3.

АУ000764 от 17.06.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ СЛАВЧОВ ЦЕРОВСКИ

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Седемнадесета „ № 002

***

ДПС

Изх № 13-А-26 от

11.03.2014г.

4.

ПДП000749 от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ СЛАВЧОВ ЦЕРОВСКИ

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Седемнадесета „ № 002

***

ДПС

Изх № 13-А-26 от

11.03.2014г.

5.

АУ000763 от 17.06.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС КИРИЛОВ ГЪРКОВ

гр..Пазарджик, общ. Пазарджик

ул.”Тинтява” № 009,ет.06,ап.024

***

ДПС

Изх № 13-А-27 от 11.03.2014г.

6.

ПДП00764от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС КИРИЛОВ ГЪРКОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

ул.”Тинтява” № 009,ет.06,ап. 024

***

ДПС

Изх № 13-А-27 от

11.03.2014г.

7.

АУ000774 от 17.06.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВИДЕЛОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Цар Освободител” № 024

***

ДПС

Изх № 13-А-28 от

11.03.2014г.

8.

ПДП000842 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВИДЕЛОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Цар Освободител” № 024

***

ДПС

Изх № 13-А-28 от 11.03.2014г.

9.

АУ000775 от 17.06.2013г.

 

АУЗД

СЛАВЧО НИКОЛОВ НЕСТОРОВ

с.Звъничево, общ..Пазарджик,

ул.”Двадесета” № 023

***

ДПС

Изх № 13-С-40 от

11.03.2014г.

10.

ПДП000755 от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

СЛАВЧО НИКОЛОВ НЕСТОРОВ

с.Звъничево, общ..Пазарджик,

ул.”Двадесета” № 023

***

ДПС

Изх № 13-С-40 от

11.03.2014г.

11.

АУ000777 от 17.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ДИМИТРОВ

МИТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” № 034

***

ДПС

Изх № 13-И-20 от

11.03.2014г.

12.

ПДП000832 от

19.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ДИМИТРОВ

МИТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” № 034

***

ДПС

Изх № 13-И-20 от

11.03.2014г.

13.

АУ000778 от 17.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №.075,ет.05, ап.018

***

ДПС

Изх № 13-Г-29 от

11.03.2014г.

14.

ПДП000833 от

19.06.2013г..

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №.075,ет.05, ап.018

***

ДПС

Изх № 13-Г-29 от

11.03.2014г.

15.

АУ000781 от 17.06.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев ” №120, ет.06, ап. 23

***

ДПС

Изх № 13-А-29 от

11.03.2014г.

16.

ПДП000770 от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев ” №120, ет.06, ап. 23

***

ДПС

Изх № 13-А-29 от

11.03.2014г.

 

17.

АУ000783 от

18.06.2013г.

 

АУЗД

СОНЯ СПАСОВА

ИЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски ” № 106, , ет.5,ап.020

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-С-41 от

11.03.2014г.

18.

ПДП000772 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

СОНЯ СПАСОВА

ИЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски ” № 106, , ет.5,ап.020

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-С-41 от

11.03.2014г.

19.

АУ000785 от 18.06.2013г.

 

АУЗД

СОНЯ СПАСОВА

ИЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски ” № 106, , ет.5,ап.020

***

ТБО

Изх № 13-С-41 от

11.03.2014г.

20.

ПДП000773 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

СОНЯ СПАСОВА

ИЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски ” № 106, , ет.5,ап.020

***

ТБО

Изх № 13-С-41 от

11.03.2014г.

21.

АУ000789 от 18.06.2013г.

АУЗД

ОГНЯН СИСОЕВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март ” № 06 , вх.Б,ет.1,ап.01

***

ДПС

Изх № 13-О-5 от

11.03.2014г.

22.

ПДП00776 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ОГНЯН СИСОЕВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март ” № 06 , вх.Б,ет.1,ап.01

***

ДПС

Изх № 13-О-5 от

11.03.2014г.

23.

АУ000792 от 18.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик ул.”Болнична ” №036,ап.04,ап.035

***

ДПС

Изх № 13-П-16 от

11.03.2014г.

24.

ПДП000778от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик ул.”Болнична ” №036,ап.04,ап.035

***

ДПС

Изх № 13-П-16 от

11.03.2014г.

25.

АУ000791 от

18.06.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф ” №025

***

 

ДПС

Изх № 13-В-22 от

11.03.2014г.

26.

ПДП000777от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф ” №025

***

ДПС

Изх № 13-В-22 от

11.03.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.03.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.03.2014г.