projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 33

PostHeaderIconСписък 33

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 12.03.2014г.          

валидно до 26.03.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000822 от 18.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”П.Волов” №8, ет.4, ап.15

***

ДПС

Изх № 13-Д-30 от

12.03.2014г.

2.

ПДП000799 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”П.Волов” №8, ет.4, ап.15

***

ДПС

Изх № 13-Д-30 от

12.03.2014г.

3.

АУ000830 от 18.06.2013г.

 

АУЗД

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КИРИЛОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Н.Геров” №26, ет.1, ап.1

***

ДПС

Изх№ 13-М-24 от

12.03.2014г.

4.

ПДП000804 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КИРИЛОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Н.Геров” №26, ет.1, ап.1

***

ДПС

Изх№ 13-М-24 от

12.03.2014г.

5.

АУ000841 от 19.06.2013г.

 

АУЗД

СВЕТЛА ТЕМЕЛКОВА ПАНТАЛЕЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Дунав” №23, ет.1, ап.1

***

ДПС

Изх № 13-С-43 от

12.03.2014г.

6.

ПДП000916 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

СВЕТЛА ТЕМЕЛКОВА ПАНТАЛЕЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Дунав” №23, ет.1, ап.1

***

ДПС

Изх № 13-С-43 от

12.03.2014г.

7.

АУ000846 от 19.06.2013г.

 

АУЗД

СТОИЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №39, ет.6, ап.24

***

ДПС

Изх № 13-С-42 от

12.03.2014г.

8.

ПДП000917 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОИЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №39, ет.6, ап.24

***

ДПС

Изх № 13-С-42 от

12.03.2014г.

9.

АУ000848 от 19.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ТЕМЕЛКОВ БАКАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петрохан” №14

***

ДПС

Изх № 13-И-23 от

12.03.2014г.

10.

ПДП000819 от

19.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ТЕМЕЛКОВ БАКАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петрохан” №14

***

ДПС

Изх № 13-И-23 от

12.03.2014г.

11.

АУ000851 от 19.06.2013г..

 

АУЗД

МИЛЧО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №61, ет.1, ап.3

***

ДПС

Изх № 13-М-23от

12.03.2014г.

12.

ПДП000822 от

19.06.2013г..

 

ПОКАНА

МИЛЧО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №61, ет.1, ап.3

***

ДПС

Изх № 13-М-23от

12.03.2014г.

13.

АУ000853 от 19.06.2013г.

 

АУЗД

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №48, ет.5, ап.37

***

ДПС

Изх № 13-М-22от

12.03.2014г.

14.

ПДП000919 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №48, ет.5, ап.37

***

ДПС

Изх № 13-М-22от

12.03.2014г

15.

АУ000795 от

18.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №6, ет.3

***

ДПС

Изх № 13-Д-29 от

12.03.2014г.

16.

ПДП000781 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №6, ет.3

***

ДПС

Изх № 13-Д-29 от

12.03.2014г.

17.

АУ000818 от 18.06.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №52, ет.3, ап.33

***

ДПС

Изх № 13-А-30 от

12.03.2014г.

18.

ПДП001258 от

09.07.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска ” №52, ет.3, ап.33

***

ДПС

Изх № 13-А-30 от

12.03.2014г.

19.

АУ000819 от 18.06.2013г.

АУЗД

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ БАШИКАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски ” №102, ет.3

***

ДПС

Изх № 13-Л-13 от

12.03.2014г.

20.

ПДП00798 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ БАШИКАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски ” №102, ет.3

***

ДПС

Изх № 13-Л-13 от

12.03.2014г.

21.

АУ000855 от 19.06.2013г.

 

АУЗД

ОГНЯН ВАСИЛЕВ КУНИНЧАНСКИ

гр.Пазарджик, ул.”К.Честименски ” №2, ет.4, ап.12

***

ДПС

Изх № 13-О-6 от

12.03.2014г.

22.

ПДП000823 от

19.06.2013г.

 

ПОКАНА

ОГНЯН ВАСИЛЕВ КУНИНЧАНСКИ

гр.Пазарджик, ул.”К.Честименски ” №2, ет.4, ап.12

***

ДПС

Изх № 13-О-6 от

12.03.2014г

23.

АУ000858 от

19.06.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАН БОРИСОВ ТОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №34, ет.6, ап17

***

 

ДПС

Изх № 13-Й-3 от

13.03.2014г.

24.

ПДП000826 от

19.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН БОРИСОВ ТОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №34, ет.6, ап17

***

ДПС

Изх № 13-Й-3 от

13.03.2014г.

25.

АУ000859 от

19.06.2013г.

 

АУЗД

БИСЕР ИВАНОВ ПОПРАДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”П. Волов” №24, ет.8, ап71

***

ДПС

Изх № 13-Б-9 от

12.03.2014г.

26.

ПДП000843 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

БИСЕР ИВАНОВ ПОПРАДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”П. Волов” №24, ет.8, ап71

***

ДПС

Изх № 13-Б-9 от

12.03.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.03.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.03.2014г.