projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 34

PostHeaderIconСписък 34

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 13.03.2014г.          

валидно до 27.03.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000090от 26.04.2013г.

АУЗД

ВАСИЛКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

с. Гелеменово, общ..Пазарджик,

“Извънрегулацията” №11

*****

ДПС

Изх № 13-В-27 от

13.03.2014г.

2.

ПДП00103от

26.04.2013г.

ПОКАНА

ВАСИЛКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

с. Гелеменово, общ..Пазарджик,

“Извънрегулацията” №11

*****

ДПС

Изх № 13-В-27 от

13.03.2014г.

3.

АУ000095от 26.04.2013г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

с. Ляхово, общ..Пазарджик,

“Първа” №63

*****

ДПС

Изх № 13-К-17 от

13.03.2014г.

4.

ПДП000112от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

с. Ляхово, общ..Пазарджик,

“Първа” №63

*****

ДПС

Изх № 13-К-17 от

13.03.2014г.

5.

АУ000286 от 27.05.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПРОДАНОВ

с. Добровница, общ..Пазарджик,

“Трета” №5

*****

ДПС

Изх № 13-А-33 от

13.03.2014г.

6.

ПДП00291 от

27.05.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПРОДАНОВ

с. Добровница, общ..Пазарджик,

“Трета” №5

*****

ДПС

Изх № 13-А-33 от

13.03.2014г.

7.

АУ000702 от

12.06.2013г.

АУЗД

ЗАРКО МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

с. Драгор, общ..Пазарджик,

“Седма” №6

*****

ДПС

Изх № 13-З-3 от

13.03.2014г.

8.

ПДП00677 от

12.06.2013г.

ПОКАНА

ЗАРКО МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

с. Драгор, общ..Пазарджик,

“Седма” №6

*****

ДПС

Изх № 13-З-3 от

13.03.2014г.

9.

АУ000710 от 13.06.2013г.

АУЗД

СТЕФЧО ЖИВКОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №97, ет. 4

*****

ДПС

Изх № 13-С-46 от

13.03.2014г.

10.

ПДП000769 от

17.06.2013г.

ПОКАНА

СТЕФЧО ЖИВКОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №97, ет. 4

*****

ДПС

Изх № 13-С-46 от

13.03.2014г.

11.

АУ000715 от 13.06.2013г.

 

АУЗД

БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ПАУНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р. Хаджиилиев” № 4

*****

ДПС

Изх № 13-Б-10 от

13.03.2014г.

12.

ПДП000763 от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ПАУНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р. Хаджиилиев” № 4

*****

ДПС

Изх № 13-Б-10 от

13.03.2014г.

13.

АУ000724 от 13.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТАНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №4, ет.7, ап.28

*****

ДПС

Изх № 13-Д-32 от

13.03.2014г.

14.

ПДП000762от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТАНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №4, ет.7, ап.28

*****

ДПС

Изх № 13-Д-32 от

13.03.2014г.

15.

АУ000732 от

14.06.2013г.

 

АУЗД

СТОЙКО НЕШОВ СУРЛЕКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” № 18

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-С-45 от

13.03.2014г.

16.

ПДП000893 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЙКО НЕШОВ СУРЛЕКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” № 18

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-С-45 от

13.03.2014г.

17.

АУ000733 от 14.06.2013г.

 

АУЗД

СТОЙКО НЕШОВ СУРЛЕКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” № 18

*****

ТБО

Изх № 13-С-45 от

13.03.2014г.

18.

ПДП000894 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЙКО НЕШОВ СУРЛЕКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” № 18

*****

ТБО

Изх № 13-С-45 от

13.03.2014г.

19.

АУ000739 от 14.06.2013г.

АУЗД

Димитър Костадинов Душков

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №62

*****

ДПС

Изх № 13-Д-31 от

13.03.2014г.

20.

ПДП00760 от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

Димитър Костадинов Душков

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №62

*****

ДПС

Изх № 13-Д-31 от

13.03.2014г.

21.

АУ000750 от

17.06.2013г.

 

АУЗД

КЪЙМЕТ САЛИЕВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №10

*****

ТБО

Изх № 13-К-18 от

13.03.2014г.

22.

ПДП000830 от

19.06.2013г.

 

ПОКАНА

КЪЙМЕТ САЛИЕВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №10

*****

ТБО

Изх № 13-К-18 от

13.03.2014г.

23.

АУ000752 от

17.06.2013г.

 

АУЗД

КЪЙМЕТ САЛИЕВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №10

*****

ДНИ

Изх № 13-К-18 от

13.03.2014г.

24.

ПДП000831 от

19.06.2013г.

 

ПОКАНА

КЪЙМЕТ САЛИЕВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №10

*****

ДНИ

Изх № 13-К-18 от

13.03.2014г.

25.

13-38-224 от  

04.07.2013г.

РЕШЕНИЕ

“НАМЕР” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Витоша” №84

*****

ДПС

Изх№ 13-38-62 /

13.03.2014г.

26.

13-48-2 от

23.01.2014г.

 

АУВ чл.72

АНИ БЕДРОС ГЛУХОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Казаков-Нерон” №14, ет.1

*****

Такса/Терен

Изх № 13-А-34 от

13.03.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.03.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.03.2014г.