PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 18.03.2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

18.03.2014 г.

  • Община Пазарджик започва благоустрояване на кв. „Младост”. Ремонтните дейности ще включват:

- Цялостно преустройство на парковата зона в квартала, заключена между блоковете. Изграждане на градина с богато озеленяване, детски площадки, които са функционално разделени и изградени по възрастови групи, зона за фитнес на открито, зона за шах, зона за тенис на маса и площадно пространство с пейки и богата декоративна настилка;

- Ново решение на паркингите – увеличаване броя външни паркоместа и устройсто със съвременна екотехнология за зелени паркинги;

- Оборудване на вътрешнокварталното пространство с елементи и съоръжения на градския дизайн – пейки, кошове, саксии, осветление и други;

- Подобряване на показателите за озеленяване и паркиране в квартала;

- Изгарждане на улично и парково осветление;

- Външното периферно пространство е третирано от гледна точка на подмяна съществуващи настилки и оформяне на предблоковите пространства – входове. Предвижда се полагане на нова тротоарна настилка от цветен бетон, нови улични бордюри, където е необходима подмяната им и облагородяване на тревните площи;

 

  • Община Пазарджик ще възложи изграждането на светофар на кръстовището на ул. ”Княгиня Мария Луиза” и ул. ”Цар Шишман”. Изпълнението на обекта ще започне след приключване на проектирането от страна на лицензирана фирма. Светофарната уредба ще бъде изцяло с LED - осветление и ще се изгради от стълбове с височина от 4.5 м, ще включва 12 автомобилни и 10 пешеходни секции. Изграждането и монтирането на светофара ще се изпълнят в срок от един месец, а прогнозната му стойност е 40 000 лв. Монтирането на светофарната уредба е съгласувано със сектор “Пътна полиция” на ОД на МВР – Пазарджик;

 

  • С решение N:1/05.03.2014 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” при Министерството на труда и социалната политика е одобрен проект на Община Пазарджик „Ремонт на западна фасада на Драматично-куклен театър "Константин Величков" гр. Пазарджик”. Предвидените ремонтни работи включват подмяна на дограмата на западната фасада с окачена фасада, идентична с източната и централна такава. Ще се извърши и ремонт на прилежащото към същата фасада стълбище. Предстои почистване на каменната облицовка от графити и налепени плакати по фасадата и колоните. Стойността на одобрения проект е 152 026,00 лв. Споразумението ще бъде подписано официално на 18.03.2014 г. в Министерството на труда и социалната политика;

·        

  • Най-голямата експозиционна зала „Цветан Радулов” в ХГ „Станислав Доспевски” в момента се ремонтира от ученици от Професионална гимназия по строителство и архитектура. Община Пазарджик осигурява материалите, необходими за обновяването на залата. Ще бъдат ремонтирани 1 450 кв. м площ, като обрушената мазилка ще се поднови с нова. До края на април ремонтните дейности трябва да приключат и емблематичната за галерията зала, в която е изложена постоянната експозиция „Портрет”, отново ще бъде отворена за посетители;

 

  • На предстоящото си заседание ОбС – Пазарджик ще разгледа предложение за разкриване на нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни проблеми. Услугата е планирано да бъде разкрита от 01.06.2014 г. и до края на годината да бъде финансирана с общински средства, а от 01.01.2015 г. да продължи като държавно делегирана дейност. По данни от Дирекция “Социално подпомагане” – Пазарджик за 2013 г. на територията на община Пазарджик са регистрирани общо 1 360 лица със зрителни увреждания, в. т. ч. 360 деца. Броят на лицата със зрителни увреждания непрекъснато нараства, което налага превенция на заболяванията, откриване и ранна диагностика; намаляване на неравностойното и несправедливо отношение към хора със зрителни увреждания. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания /ЦСРИ/ ще предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня;

 

  • През този месец стартира предоставянето на социалната услуга в Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост в с. Хаджиево. Потребители ще бъдат 12 младежи с умствена изостаналост, а за пълноценния начин на живот ще им помагат екип от девет специалисти, които вече са назначени и в момента се обучават в близки до тази услуги на територията на община Пазарджик. Центърът е създаден по проект “Бъдеще”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ “ Живот в общността”. Той е на стойност 110 727,75 лв. и приключва в края на месец ноември тази година. След това се предвижда създаденият център да бъде финансиран като държавно делегирана дейност;
  • Община Пазарджик е изготвила и внесла в Регионален инспекторат по образованието – Пазарджик заявка за финансиране на спортните дейности за 2014 г. в общинските училища и детски градини. Средствата се осигуряват в съответствие с ПМС 129 от 11.07.2000 г., след изготвянето на проект от съответното детско или учебно заведение. Общият размер на средствата за община Пазарджик е 38 228 лв., а принципът на финансиране е на база брой деца или ученици, като за всяко дете от детска градина се отпускат по 2,00 лв., а за един ученик сумата е 3,00 лв. Петдесет на сто от средствата по всеки проект са за закупуване на спортни материали и пособия, а останалите 50 процента са за организиране и участие в спортни прояви;

 

  • Ученикът Янислав Кълвачев от 12-ти клас в СОУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик спечели 100 точки на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии със своя сайт „Пазарджик за вас“ и с него ще участва и на националната олимпиада, която ще се проведе през месец май. "Пазарджик за вас" е сайт, който има за цел да привлече вниманието на гостите, гражданите и учениците на град Пазарджик, както и да бъде полезен за всички посетители на града, като информира за неговата история, забележителности, институции и подпомага информацията със снимков материал. Специално внимание е обърнато на институциите, на тяхната работа и на възможността за контакт с тях. Янислав Кълвачев планира да доидгражда и доразвива сайта чрез включване на допълнителна актуална информация, предложена от посетителите му;