projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 36

PostHeaderIconСписък 36

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 20.03.2014г.          

валидно до 03.04.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000889 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ЗАПРЯНОВ КИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №030

******

ДНИ/ ДПС/ПД

Изх № 13-И-34 от

20.03.2014г.

2.

ПДП000879 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ЗАПРЯНОВ КИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №030

******

ДНИ/ ДПС/ПД

Изх № 13-И-34 от

20.03.2014г.

3.

АУ000893 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ЗАПРЯНОВ КИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №030

******

ТБО

Изх № 13-И-34 от

20.03.2014г.

4.

ПДП000880 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ЗАПРЯНОВ КИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №030

******

ТБО

Изх № 13-И-34 от

20.03.2014г.

5.

АУ000891 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ГРОЗДАН ДИНЧЕВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №037, ет.06, ап.012

******

ДНИ/ ДПС

Изх № 13-Г-38 от

20.03.2014г.

6.

ПДП000860 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГРОЗДАН ДИНЧЕВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №037, ет.06, ап.012

******

ДНИ/ ДПС

Изх № 13-Г-38 от

20.03.2014г.

7.

АУ000892 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ГРОЗДАН ДИНЧЕВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №037, ет.06, ап.012

******

ТБО

Изх № 13-Г-38 от

20.03.2014г.

8.

ПДП000861 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГРОЗДАН ДИНЧЕВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №037, ет.06, ап.012

******

ТБО

Изх № 13-Г-38 от

20.03.2014г.

9.

АУ000901 от 21.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №079, ет.02, ап.027

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-И-35 от

20.03.2014г.

10.

ПДП000875 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №079, ет.02, ап.027

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-И-35 от

20.03.2014г.

11.

АУ000904 от 21.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №079, ет.02, ап.027

******

ТБО

Изх № 13-И-35 от

20.03.2014г.

12.

ПДП000876 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №079, ет.02, ап.027

******

ТБО

Изх № 13-И-35 от

20.03.2014г.

13.

АУ000902 от 21.06.2013г.

 

АУЗД

БОРИС ИВАНОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №118, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-Б-11 от

20.03.2014г.

14.

ПДП000867 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС ИВАНОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №118, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-Б-11 от

20.03.2014г.

15.

АУ000905 от 21.06.2013г.

 

АУЗД

БОРИС ИВАНОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №118, ет.01, ап.002

******

ТБО

Изх № 13-Б-11 от

20.03.2014г.

16.

ПДП000869 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС ИВАНОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №118, ет.01, ап.002

******

ТБО

Изх № 13-Б-11 от

20.03.2014г.

17.

АУ000903 от

21.06.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ГОРИСТАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №013

******

ДПС

Изх №13-В-32 от

20.03.2014г.

18.

ПДП000868 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ГОРИСТАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №013

******

ДПС

Изх №13-В-32 от

20.03.2014г.

19.

АУ000909 от 21.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТКО ПЕТРОВ СЕРТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №060, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх №13-П-21 от

20.03.2014г.

20.

ПДП000881 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО ПЕТРОВ СЕРТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №060, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх №13-П-21 от

20.03.2014г.

21.

АУ000910 от 21.06.2013г.

АУЗД

ПЕТКО ПЕТРОВ СЕРТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №060, ет.03, ап.006

******

ТБО

Изх № 13-П-21 от

20.03.2014г.

22.

ПДП000882 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО ПЕТРОВ СЕРТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №060, ет.03, ап.006

******

ТБО

Изх № 13-П-21 от

20.03.2014г.

23.

АУ000911 от 21.06.2013г.

 

АУЗД

БЛАГОЯ АТАНАСОВ БАЛАБАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №074, ет.04, ап.012

******

ДПС

Изх № 13-Б-12 от

20.03.2014г.

24.

ПДП001060 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЯ АТАНАСОВ БАЛАБАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №074, ет.04, ап.012

******

ДПС

Изх № 13-Б-12 от

20.03.2014г.

25.

АУ000913 от

21.06.2013г.

 

АУЗД

НАДЕЖДА ГРИГОРОВА СЕРТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №060, ет.03, ап.006

*****

ДНИ

Изх № 13-Н-16 от

20.03.2014г.

26.

ПДП000887 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

НАДЕЖДА ГРИГОРОВА СЕРТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №060, ет.03, ап.006

*****

ДНИ

Изх № 13-Н-16 от

20.03.2014г.

27.

АУ000914 от

21.06.2013г.

 

АУЗД

НАДЕЖДА ГРИГОРОВА СЕРТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №060, ет.03, ап.006

*****

ТБО

Изх № 13-Н-16 от

20.03.2014г.

28.

ПДП000888 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

НАДЕЖДА ГРИГОРОВА СЕРТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №060, ет.03, ап.006

*****

ТБО

Изх № 13-Н-16 от

20.03.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 20.03.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 03.04.2014г.