projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 37

PostHeaderIconСписък 37

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 21.03.2014г.          

валидно до 04.04.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000890 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ИВАНОВ ВАКЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Върба” №013

******

ДПС

Изх № 13-А-42 от

21.03.2014г.

2.

ПДП000859 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ИВАНОВ ВАКЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Върба” №013

******

ДПС

Изх № 13-А-42 от

21.03.2014г.

3.

АУ000918 от 24.06.2013г.

 

АУЗД

КРЪСТАН СТОЯНОВ КРЪСТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа” №009, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ ДПС

Изх № 13-К-24 от

21.03.2014г.

4.

ПДП000896 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

КРЪСТАН СТОЯНОВ КРЪСТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа” №009, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ ДПС

Изх № 13-К-24 от

21.03.2014г.

5.

АУ000919 от 24.06.2013г.

 

АУЗД

КРЪСТАН СТОЯНОВ КРЪСТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа” №009, ет.01, ап.001

******

ТБО

Изх № 13-К-24 от

21.03.2014г.

6.

ПДП000897 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

КРЪСТАН СТОЯНОВ КРЪСТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа” №009, ет.01, ап.001

******

ТБО

Изх № 13-К-24 от

21.03.2014г.

7.

АУ000927 от 24.06.2013г.

 

АУЗД

БОЙКО СВИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №035, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-Б-16 от

21.03.2014г.

8.

ПДП000971 от

25.06.2013г.

 

ПОКАНА

БОЙКО СВИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №035, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-Б-16 от

21.03.2014г.

9.

АУ000938 от 24.06.2013г.

 

АУЗД

БОЙКО СВИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №035, ет.03, ап.006

******

ТБО

Изх № 13-Б-16 от

21.03.2014г.

10.

ПДП000973 от

25.06.2013г.

 

ПОКАНА

БОЙКО СВИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №035, ет.03, ап.006

******

ТБО

Изх № 13-Б-16 от

21.03.2014г.

11.

АУ000928 от 24.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.06, ап.032

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-Г-40 от

21.03.2014г.

12.

ПДП000914 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.06, ап.032

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-Г-40 от

21.03.2014г.

13.

АУ000933 от 24.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.06, ап.032

******

ТБО

Изх № 13-Г-40 от

21.03.2014г.

14.

ПДП000927 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.06, ап.032

******

ТБО

Изх № 13-Г-40 от

21.03.2014г.

15.

АУ000936 от 24.06.2013г.

 

АУЗД

АНА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.06, ап.032

******

ДНИ

Изх № 13-А-43 от

21.03.2014г.

16.

ПДП000932 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

АНА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.06, ап.032

******

ДНИ

Изх № 13-А-43 от

21.03.2014г.

17.

АУ000940 от

24.06.2013г.

 

АУЗД

АНА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.06, ап.032

******

ТБО

Изх № 13-А-43 от

21.03.2014г.

18.

ПДП000936 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

АНА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.06, ап.032

******

ТБО

Изх № 13-А-43 от

21.03.2014г.

19.

АУ000948 от 24.06.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ИВАНОВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №069, ет.01, ап.002

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Й-19 от

21.03.2014г.

20.

ПДП000981 от

25.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ИВАНОВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №069, ет.01, ап.002

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Й-19 от

21.03.2014г.

21.

АУ000949 от 24.06.2013г.

АУЗД

ИВАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Орлово Гнездо” №003

******

ДПС/ПД

Изх № 13-И-42 от

21.03.2014г.

22.

ПДП000979 от

25.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Орлово Гнездо” №003

******

ДПС/ПД

Изх № 13-И-42 от

21.03.2014г.

23.

АУ000951 от 24.06.2013г.

 

АУЗД

ВЕРГИНИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №013, ет.06, ап.046

******

ДНИ

Изх № 13-В-38 от

21.03.2014г.

24.

ПДП000943 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕРГИНИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №013, ет.06, ап.046

******

ДНИ

Изх № 13-В-38 от

21.03.2014г.

25.

АУ000954 от

24.06.2013г.

 

АУЗД

ВЕРГИНИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №013, ет.06, ап.046

*****

ТБО

Изх № 13-В-38 от

21.03.2014г.

26.

ПДП000945 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕРГИНИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №013, ет.06, ап.046

*****

ТБО

Изх № 13-В-38 от

21.03.2014г.

27.

АУ000953 от

24.06.2013г.

 

АУЗД

МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ЧАВДАРОВ

с. Величково, ул. “Шестнадесета” №023

*****

ДПС

Изх №13-М-32 от

21.03.2014г.

28.

ПДП000946 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ЧАВДАРОВ

с. Величково, ул. “Шестнадесета” №023

*****

ДПС

Изх №13-М-32 от

21.03.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 21.03.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.04.2014г.