projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 38

PostHeaderIconСписък 38

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 25.03.2014г.          

валидно до 08.04.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на

Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълж

ението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000923 от

24.06.2013г.

 

АУЗД

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ БЛАГОВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

ул.”Георги Пенев” № 07, ет.01

***

ДПС

Изх № 13-Б-17 от

25.03.2014г.

2.

ПДП000977от

25.06.2013г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ БЛАГОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

ул.”Георги Пенев” № 07, ет.01

***

ДПС

Изх № 13-Б-17 от

25.03.2014г.

3.

АУ000917 от

21.06.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЛАШИМЕЧКОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Иван Соколов „ № 034

***

ДПС

Изх № 13-А-47 от

25.03.2014г.

4.

ПДП000891 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЛАШИМЕЧКОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Иван Соколом” № 034

***

ДПС

Изх № 13-А-47 от

25.03.2014г.

5.

АУ000162 от

10.02.2014г.

 

АУЗД

ВИРГИНИЯ ФЕШЪН ГРУП ООД

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

ул.”Завоя на черна ” № 5,вх.Б

***

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-97 от 25.03.2014г.

6.

ПДП00193от

10.02.2014г.

 

ПОКАНА

ВИРГИНИЯ ФЕШЪН ГРУП ООД

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

ул.”Завоя на черна” № 05, вх.Б

***

ДНИ ,ТБО

Изх № 13-38-97 от 25.03.2014г.

7.

АУ000974 от

25.06.2013г.

 

АУЗД

НАДРИЕ ШУКРИ   БАЛИМЕЗ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Бузлуджа” № 047

***

ДПС

Изх № 13-Н-21 от

25.03.2014г.

8.

ПДП001047 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

НАДРИЕ ШУКРИ БАЛИМЕЗ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Бузлуджа” № 047

***

ДПС

Изх № 13-Н-21 от

25.03.2014г.

9.

АУ000984 от

25.06.2013г.

 

АУЗД

СТОЙЧО ИВАНОВ УЧКУРОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” № 097,ет.3,ап.07

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-С-64 от

25.03.2014г.

10.

ПДП001039 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО ИВАНОВ УЧКУРОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” № 097,ет.3,ап.07

***

ДНИ,ДПС

Изх № 13-С-64 от

25.03.2014г.

11.

АУ000985 от 25.06.2013г.

 

АУЗД

СТОЙЧО ИВАНОВ УЧКУРОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” № 097,ет.3,ап.07

***

ТБО

Изх № 13-С-64 от

25.03.2014г.

12.

ПДП001040 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО ИВАНОВ УЧКУРОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” № 097,ет.3,ап.07

***

ТБО

Изх № 13-С-64 от

25.03.2014г.

13.

АУ000986 от 25.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ЛАШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Сава Раковски” №.03,ет.02, ап 08

***

ДПС

Изх № 13-П -24 от 25.03.2014г.

14.

ПДП001046от

27.06.2013г..

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ЛАШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Сава Раковски” №.03,ет.02, ап 08

***

ДПС

Изх № 13-П-24 от

25.03.2014г.

15.

АУ000992 от 25.06.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР КИРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав ” № 18, ет.05, ап. 018

***

ДПС

Изх № 13-Т-22 от

25.03.2014г.

16.

ПДП001038 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР КИРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав ” № 18, ет.05, ап. 018

***

ДПС

Изх № 13-Т-22 от

25.03.2014г.

17.

АУ000993 от

25.06.2013г.

 

АУЗД

РОСИЦА АНГЕЛОВА

СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов ” № 041, , ет.04,ап.010

***

ДНИ, ДПС

Изх № 13-Р-14 от

25.03.2014г.

18.

ПДП000970 от

25.06.2013г.

 

ПОКАНА

РОСИЦА АНГЕЛОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов ” № 041, ет.04,ап.010

***

ДНИ, ДПС

Изх № 13-Р-14 от

25.03.2014г.

19.

АУ000147 от 13.05.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС АНГЕЛОВ

ДЖАЛЪЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски ” № 027, вх.Д,ет.5,ап.069

***

ДПС

Изх № 13-А-48 от

25.03.2014г.

20.

ПДП002612 от

25.11.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС АНГЕЛОВ

ДЖАЛЪЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски ” № 027, вх.Д,ет.5,ап.069

***

ДПС

Изх № 13-А-48 от

25.03.2014г.

21.

Писмо 13-38-451/ 05.12.2013

Отговор на молба

АТАНАС АНГЕЛОВ

ДЖАЛЪЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски ” № 027, ,вх.Д,ет.5,ап.069

***

ДПС

Изх № 13-А-48 от

25.03.2014г.

22.

АУ000995 от 25.06.2013г.

АУЗД

ИВАНА ИВАНОВА АСТАРДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дойран ” № 017

***

ДПС

Изх № 13-И-44 от

25.03.2014г.

23.

ПДП00978 от

25.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАНА ИВАНОВА АСТАРДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дойран ” № 017

***

ДПС

Изх № 13-И-44 от

25.03.2014г.

24.

АУ000996 от 25.06.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН ТОДОРОВ ТРЕНОВ

гр.Пазарджик ул.”Александър Стамболийски ” №110,ет.02,ап.023

***

ДПС

Изх № 13-К-27 от

25.03.2014г.

25.

ПДП000982от

25.06.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ТОДОРОВ ТРЕНОВ

гр.Пазарджик ул.”Александър Стамболийски ” №110,ет.02,ап.023

***

ДПС

Изх № 13-К-27 от

25.03.2014г.

26.

АУ000999 от

25.06.2013г.

 

АУЗД

СТАЙКА ИВАНОВА КАБЛАНОВА

Гр. Пазарджик ,общ.Пазарджик, ул.”Средна гора ” №032, вх( А, ет.3

***

 

ДПС

Изх № 13-С-63 от

25.03.2014г.

27.

ПДП001041от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТАЙКА ИВАНОВА КАБЛАНОВА

Гр. Пазарджик ,общ.Пазарджик, ул.”Средна гора ” №032, вх( А, ет.3

***

ДПС

Изх № 13-С-63 от

25.03.2014г.

28.

ПДП000276 от 25.02.2014г.

ПОКАНА

КРАСИМИР АНТОНОВ БОРИСОВ

С. Гелеменово, Общ.Пазарджик,ул.”Пета”№ 013

***

ПАТЕНТ

Изх № 13-К-26 от

25.03.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 23.04.2014г.