PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДЕКОРАТИВНИ НАСТИЛКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В Ж.К. МЛАДОСТ, ГР. ПАЗАРДЖИК”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДЕКОРАТИВНИ НАСТИЛКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В Ж.К. МЛАДОСТ, ГР. ПАЗАРДЖИК