projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 39

PostHeaderIconСписък 39

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 27.03.2014г.          
валидно до 10.04.2014, 17:00 часа
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001005 от 25.06.2013г.

 

АУЗД

ЗОРКА БОРИСОВА КАРАТЛИЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №79, ет.2 ап.25

******

ДНИ

13-З-11

27.03.2014г.

2.

ПДП001096 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЗОРКА БОРИСОВА КАРАТЛИЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №79, ет.2 ап.25

******

ДНИ

13-З-11

27.03.2014г.

3.

АУ001008 от 25.06.2013г..

 

АУЗД

ЗОРКА БОРИСОВА КАРАТЛИЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №79, ет.2 ап.25

******

ТВО

13-Д-43

27.03.2014г.

4.

ПДП001097 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЗОРКА БОРИСОВА КАРАТЛИЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №79, ет.2 ап.25

******

ТВО

13-Д-43

27.03.2014г.

5.

АУ001000 от 25.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЯНКОВ КАРАТЛИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №79, ет.2 ап.25

******

ДНИ

13-Д-43

27.03.2014г.

6.

ПДП001098 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЯНКОВ КАРАТЛИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №79, ет.2 ап.25

******

ДНИ

13-Д-43

27.03.2014г.

7.

АУ001004 от 25.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЯНКОВ КАРАТЛИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №79, ет.2 ап.25

******

ТВО

13-Д-43

27.03.2014г.

8.

ПДП001099 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЯНКОВ КАРАТЛИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №79, ет.2 ап.25

******

ТБО

13-Д-43

27.03.2014г.

9.

АУ001020 от 26.06.2013г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг” №54, ет.3, ап.5

******

ДНИ

ДПС

13-Л-17

27.03.2014г.

10.

ПДП001092 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг” №54, ет.3, ап.5

******

ДНИ

ДПС

13-Л-17

27.03.2014г.

11.

АУ001040 от 26.06.2013г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг” №54, ет.3, ап.5

******

ТВО

13-Л-17

27.03.2014г.

12.

ПДП001093 от

28.06.2013г

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг” №54, ет.3, ап.5

******

ТВО

13-Л-17

27.03.2014г.

13.

АУ001046 от 26.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Аспарух” №11

******

ДНИ

13-П-26

27.03.2014г.

14.

ПДП001021 от

26.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Аспарух” №11

******

ДНИ

13-П-26

27.03.2014г.

15.

АУ001050 от 26.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Аспарух” №11

******

ТВО

13-П-26

27.03.2014г.

16.

ПДП001023 от

26.06.2013г

 

ПОКАНА

ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ ДОБРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Аспарух” №11

******

ТВО

13-П-26

27.03.2014г.

17.

АУ001024 от 26.06.2013г.

АУЗД

ЗЛАТКА ЗАПРЯНОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №2, ет.6, ап.18

******

ДПС

13-З-10

27.03.2014г.

18.

ПДП001001 от

26.06.2013г.

ПОКАНА

ЗЛАТКА ЗАПРЯНОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №2, ет.6, ап.18

******

ДПС

13-З-10

27.03.2014г.

19.

АУ001025 от 26.06.2013г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА ЗАПРЯНОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №2, ет.6, ап.18

******

ДНИ

13-З-10

27.03.2014г.

20.

ПДП001002 от

26.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА ЗАПРЯНОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №2, ет.6, ап.18

******

ДНИ

13-З-10

27.03.2014г.

21.

АУ001026 от 26.06.2013г.

АУЗД

ЗЛАТКА ЗАПРЯНОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №2, ет.6, ап.18

******

ТВО

13-З-10

27.03.2014г.

22.

ПДП001003 от

26.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА ЗАПРЯНОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №2, ет.6, ап.18

******

ТБО

13-З-10

27.03.2014г.

23.

АУ001042 от 26.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ЕМИЛОВ БУЮКЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №10, ет.5, ап.19

******

ДПС

13-И-47

27.03.2014г.

24.

ПДП001017 от

26.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ЕМИЛОВ БУЮКЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №10, ет.5, ап.19

******

ДПС

13-И-47

27.03.2014г.

25.

АУ001019 от

26.06.2013г.

 

АУЗД

ЯНКО ЖОРОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д. Петков” №13

*****

 

ДПС

13-Я-3

27.03.2014г.

26.

ПДП000999 от

26.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ЖОРОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д. Петков” №13

*****

ДПС

13-Я-3

27.03.2014г.

27.

АУ001018 от

26.06.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА ЙОРД. ПЕШУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №9, ет.4, ап.8

*****

ДПС

13-Й-21

27.03.2014г.

28.

ПДП001054 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ЙОРД. ПЕШУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №9, ет.4, ап.8

*****

ДПС

13-Й-21

27.03.2014г.

 

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.03.2014г.
Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.04.2014г.