projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 41

PostHeaderIconСписък 41

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във понеделник, 31.03.2014г.          
валидно до 14.04.2014, 17:00 часа
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001080 от 27.06.2013г.

 

АУЗД

ЗОРКА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

с. Ал. Константиново, общ. Пазарджик ул.”Ген. Столетов” № 018

******

ДПС

Изх № 13-З-15 от

31.03.2014г.

2.

ПДП001063от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЗОРКА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

с. Ал. Константиново, общ. Пазарджик ул.”Ген. Столетов” № 018

******

ДПС

Изх № 13-З-15 от

31.03.2014г..

3.

АУ001084от 27.06.2013г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

с. Ал. Константиново, общ. Пазарджик ул.”Родопи” № 013

******

ДПС

Изх № 13-Е-21 от

31.03.2014г.

4.

ПДП001067 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

с. Ал. Константиново, общ. Пазарджик ул.”Родопи” № 013

******

ДПС

Изх № 13-Е-21 от

31.03.2014г.

5.

АУ001086 от 27.06.2013г.

 

АУЗД

БОЯН МИХАЙЛОВ БОЕВ

с. Ал.Константиново, общ. Пазарджик ул.”Родопи ” № 013

******

ДПС

Изх № 13-Б-19 от 31.03.2014г.

6.

ПДП001069от

27.06.2014г.

 

ПОКАНА

БОЯН МИХАЙЛОВ БОЕВ

с. Ал.Константиново, общ. Пазарджик ул.”Родопи ” № 013

******

ДПС

Изх № 13-Б-19 от 31.03.2014г.

7.

АУ001092 от 28.06.2013г.

 

АУЗД

ВЛАДО ХРИСТОСКОВ

ПОРЯЗОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Есперанто” № 03,ет.04,ап.013

******

ДПС

Изх № 13-В-46 от

31.03.2014г.

8.

ПДП001084 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВЛАДО ХРИСТОСКОВ

ПОРЯЗОВ

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик,

ул.”Есперанто” № 03,ет.04,ап.013

******

ДПС

Изх № 13-В-46 от

31.03.2014г.

9.

АУ001093от 28.06.2013г.

 

АУЗД

СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Алабак” № 015

******

ДПС

Изх № 13-С-77 от

31.03.2014г.

10.

ПДП001074 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Алабак” № 015

******

ДПС

Изх № 13-С-77 от

31.03.2014г.

11.

АУ001096 от 28.06.2013г.

 

АУЗД

СТОЙЛ КРЪСТЕВ ГРОЗДАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 001,ет.3,ап. 08

******

ДПС

Изх № 13-С-76 от

31.03.2014г.

12.

ПДП001077 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЙЛ КРЪСТЕВ ГРОЗДАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 001,ет.3,ап. 08

******

ДПС

Изх № 13-С-76 от

31.03.2014г.

13.

АУ001099 от 28.06.2013г.

 

АУЗД

АСЕН КИРОВ САРАФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №.22.

******

ДПС

Изх № 13- А-54 от 31.03.2014г..

14.

ПДП001083от

28.06.2013г..

 

ПОКАНА

АСЕН КИРОВ САРАФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №.22

******

ДПС

Изх № 13-А-54 от

31.03.2014г.

15.

АУ0001102 от 28.06.2013г.

 

АУЗД

ЮРИ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гълъбец” № 012

******

ДПС

Изх № 13-Ю-4 от

31.03.2014г.

16.

ПДП001080 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЮРИ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гълъбец” № 012

******

ДПС

Изх № 13-Ю-4 от

31.03.2014г.

17.

АУ001115 от

28.06.2013г.

 

АУЗД

ВЕЛКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

с. Ал.Константиново,Общ.Пазарджик ул.”Първа” № 033

******

ДПС

Изх № 13-В-45 от

31.03.2014г.

18.

ПДП001110 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕЛКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

С. Ал.Константиново,Общ.Пазарджик ул.”Първа” № 033

******

ДПС

Изх № 13-В-45 от

31.03.2014г.

19.

АУ001117 от 01.07.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛА СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Портокал” № 010

******

ДПС

Изх № 13-Н-29 от

31.03.2014г.

20.

ПДП001111 от

01.07.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Портокал ” № 010

******

ДПС

Изх № 13-Н-29 от

. 31.03.2014г.

21.

АУ001999 от 13.08.2013г.

АУЗД

ТАТЯНА СПАСОВА СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител ” № 074,ет.01,ап. 001

******

ДПС

Изх № 13-Т-25 от

31.03.2014г.

22.

ПДП002002 от

13.08.2013г.

 

ПОКАНА

ТАТЯНА СПАСОВА СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител ” № 074,ет.01,ап. 001

******

ДПС

Изх № 13-Т-25 от

31.03.2014г.

23.

АУ002357 от 06.11.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛИНКА ПАУНОВА БОЖКОВА

с. Мало Конаре. Общ. Пазарджик ул.”Осма ” № 50,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-28 от

31.03.2014г.

24.

ПДП002394 от

07.11.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛИНКА ПАУНОВА БОЖКОВА

с. Мало Конаре. Общ. Пазарджик ул.”Осма ” № 50,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-28 от

31.03.2014г.

25.

АУ002396 от

13.11.2013г.

 

АУЗД

ЗОЯ СПАСОВА МЕТОДИЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Кн.Мария Луиза ” №097, ет.06, ап.16

*****

 

ДПС

Изх № 13-З-14 от

31.03.2014г.

26.

ПДП02421 от

13.11.2013г.

 

ПОКАНА

ЗОЯ СПАСОВА МЕТОДИЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Кн.Мария Луиза ” №097, ет.06, ап.16

*****

ДПС

Изх № 13-З-14 от

31.03.2014г.

27.

АУ001130 от

01.07.2013г.

АУЗД

АРИФ САЛИ САЛИ

гр. Пазарджик,ул.”Марица” № 079

*****

ДПС

Изх № 13-А-52 от

31.03.2014г.

28.

ПДП001160 от 02.07.2013г.

ПОКАНА

АРИФ САЛИ САЛИ

гр. Пазарджик,ул.”Марица” № 079

*****

ДПС

Изх № 13-А-52 от

31.03.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 31.03.2014г.
Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 14.04.2014г.