PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 01 април 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

01 април 2014 г.

 

 

  • Община Пазарджик ще стартира изграждането на система за видеонаблюдение на територията на града. Инициативата ще се реализира в сътрудничество с ОДП – Пазарджик. Предвижда се поставяне на камери за видеонаблюдение на натоварени пътни кръстовища, пешеходни зони и изграждане на център за мониторинг, който ще се намира в сградата на полицията и ще се наблюдава от служители на МВР. Точките, на които ще бъдат поставени камерите, ще се определят от ръководството на ОДП с оглед идентифицираните потребности. Предвижда се в системата да могат да се включат и съществуващите към момента камери, разположени на различни частни и публични обекти.

С оглед необходимостта от значителен размер финансови средства, изграждането ще става поетапно, като първоначално ще се оборудва центъра за мониторинг и ще се поставят камери на входни-изходните пътни артерии на града, подредени по важност както следва:

- вход-изход към гр. Пловдив;

- вход-изход към гр. София;

- вход-изход към с. Звъничево;

- вход-изход към с. Главиница;

Камерите, които ще се използват и софтуерът към тях, ще позволяват денонощно наблюдение т.е и в тъмната част, както и разпознаване на автомобилните номера.

По проектни данни сумата, необходима за монтирането и пускането в експлоатация на камерите на една от посочените точки, ще варира между 17 и 20 хил. лв. без ДДС в зависимост от близостта на налично електрозахранване и кабелна мрежа на интернет доставчик.

За настоящата година се планира да бъдат осигурени средства в размер на около 80 хил. лв., с които да се стартира изграждането на системата;

  • Приключиха проверките на служители на БМ ,,Пракинги и охрана” – екопатрули в населените места. Със съдействвието на кметовете на населените места извършените проверки бяха насочени към установяване на нарушения по наредбите на Община Пазарджик за наличието на органични, битови и от животински произход отпадъци, нерагламентирани сметища и състоянието на сметопочистването. При първоначалните огледи са съставените 26 бр. предупредителни протоколи и 11 бр. акт за извършено административно нарушение. В началото на месец април ще бъдат извършени повторни проверки;

 

  • Община Пазарджик кандидатства пред Министерството на образованието за три нови 38- местни училищни автобуси. С тях ще се превозват учениците от населените места, в които няма училища до съответните средищни училища. Към настоящия момент тече процедура по възлагане на обществена поръчка от страна на МОН за доставка на МПС, като се очаква в началото на новата учебна година автобусите да бъдат на разположение на училищата. Общината вече разполага с 4 училищни автобуси, които е предоставила на СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Св. Климент Охридски”. Новото попълнение автобуси ще оптимизира разходите по осигуряване на ученическите превози;  
  • Културно-образователна композиция с името „Приказна разходка” ще обогати парковото пространство в парк остров „Свобода”. Нейни автори са Светозара и Марин Кузеви. Композицията ще се състои от 11 скулпторни елементи, които ще представят основни образователни понятия, в цвят и форма, както и любими на децата приказни герои. Ансамбълът ще е насочен към деца в най-ранна възраст, подрастващи, учители, родители. Авторите търсят образователен ефект, който ще бъде постигнат с атрактивна визия. Двамата пазарджишки скулптори ще работят в екип с колегите си Дишко Дишков и Петър Балев;

 

  • За втора поредна година стартира проектът „По канала”. В миналогодишното му издание със свои творби участваха проф. Стефан Лютаков /„Цветето”/, Марин Кузев /„Съзерцателят”/ и Олег Копаранов /„Череши”/. За участие тази година са поканени Леон Бабачев, Димитър Маламски и Здравко Здравков. Тримата творци трябва да представят своите проекти до 20 април т. г. Финансирането е в размер на 25 хил. лв. Предвидено е монтиране на художествено осветление на старите и новите пластики;

 

  • От днес – 01.04.2014 г., стартират два проекта на Община Пазарджик по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Проект “Светулка” по схема за безвъзмездна финансова помощ “Шанс за щастливо бъдеще” е на стойност 596 305, 90 лв. и продължителност 13 месеца. В рамките на този проект ДМСГД – Пазарджик ще бъде заменен от Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 7 години. Проект “Шанс” е на стойност 765 291,84 лв. и включва предоставянето на социални услуги за деца и младежи от 7 до 29 години в новопостроените три Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Пазарджик и едно защитено жилище в с. Звъничево;
  • Със заповед от днес 01.04. 2014 г. кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов награждава с парична премия от по 300 лв. три спортни надежди:

-         Стефан Гърев – държавен шампион на единично, двойки и смесени двойки за младежи по бадминтон до 19 години. Първенството се проведе на 13 и 14 март в София.

-         Павлин Спасов – бронзов медал от Държавно първенство за мъже и жени по джудо, категория до 66 кг;

-         Румен Динев - бронзов медал от Държавно първенство за мъже и жени по джудо – тежка категория.

Шампионатът по джудо се проведе на 22 и 23 март в София.